Редован годишњи извештај Повереника предат Народној скупштини

Повереник за заштиту равноправности предао је Народној скупштини Републике Србије четрнаести РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.

Највећи број притужби грађана током 2023. године односио се на дискриминацију по основу старосног доба и здравственог стања, инвалидитета, националне припадности или етничког порекла, пола, брачног и породичног статуса.

Када је реч о областима, највише притужби је поднето због дискриминације у области рада и запошљавања, у поступку пред органима јавне власти, у области образовања и стручног оспособљавања, као и приликом пружања јавних услуга или при коришћењу објеката и површина, здравствене заштите, јавног информисања и медија, у области социјалне заштите.

Повереник је током године поступао у 3.282 предмета када је у питању заштита од дискриминације, између осталог, у 600 притужби, док је органима јавне власти и другим лицима упућено 660 препорука мера за остваривање равноправности, 20 иницијатива за измену прописа и дато 32 мишљења на нацрте закона и других општих аката. По  донетим препорукама поступљено је у 84,3% случајева, што представља благи пад у односу на претходне године.

Годину за нама су у знатној мери обележили бројни случајеви родно заснованог и вршњачког насиља, као и дискриминаторан говор у јавном простору. Дискриминација старијих особа препозната је као један од највећих изазова за цео регион, због чега је овој теми била посвећена 7. регионална и годишња конференција Повереника на којој су учествовали представници тела за равноправност из Југоисточне Европе.

Поред редовног годишњег извештаја, Повереник је током 2023. године израдио осам публикација и реализовао три истраживања – „Зашто жене не пријављују насиље у породици?“, „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији“ и „Однос представника органа јавне власти према дискриминацији у Србији“.

Четрнаести редован годишњи извештај Повереника предат је на 15-годишњицу усвајања Закона о забрани дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top