Разговор са Аутономним женским центром

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић разговарала је са Бобаном Мацановић, директорком Аутономног женског центра о досадашњој и будућој сарадњи Повереника и АЖЦ-а у постизању заједничког циља да Србија постане боље  и равноправније друштво. Током састанка разговарало се о заједничким напорима да се механизми заштите жена од дискриминације и родно заснованог насиља учине делотворнијим.

Повереница пружа пуну подршку актуелним иницијативама Аутономног женског центра за измене прописа и радних верзија прописа, а посебно иницијативи да се одредбе Кривичног закона које се односе на дефиницију породице ускладе са одредбма Породичног закона. Усклађивање дефиниција породице и партнерских односа у овим законима допринело би делотворнијој борби против породичног и насиља над женама.

Print Friendly, PDF & Email
back to top