Применом међународне конвенције до ефикаснијег спречавања насиља на раду

Полазећи од важности заштите од сваког облика насиља на тржишту рада нарочито заштите жена, које представљају једну од најрањивијих група,  повереница  за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  подржала  је иницијативу Савеза самосталних синдиката Србије да се у што краћем року приступи потврђивању Kонвенције број 190 Међународне организације рада о укидању насиља и узнемиравања у свету рада.

Управо због тога једна од препорука  Повереника за заштиту равноправности у Редовном годишњем извештају,  који се подноси  Скупштини Србије,  је и препорука мера да се наведена конвенција потврди у што краћем року.

Иначе Kонвенција бр.190 представља свеобухватни међународни документ који се целовито бави проблемом насиља и узнемиравања на раду, свих радника и других лица, свих сектора и свих места рада и боравка радника. Такође указује на специфичне карактеристике, облике и негативне последице насиља у свету рада а примењује се и на приватни и јавни сектор.

Имајући у виду да су жене на тржишту рада често су изложене родном насиљу и дискриминацији  важно је унапређивати механизме заштите наводи повереница и додаје да се Kонвенцијом детаљно дефинишу мере и механизми за спречавање насиља и узнемиравања, почев од превенције, идентификовања, предузимања мера за њихово спречавање па до контроле.

Иако се највећи број одредаба Kонвенције бр. 190 већ налази као део националног законодавства повереница Јанковић истиче да би за Србију као демократско, социјално-праведно друштво потврђивање ове конвенције било значајно.

Print Friendly, PDF & Email
back to top