Препорука мера Mинистарству унутрашњих послова поводом рeгистрaциje вoзилa стaриjих грaђaнa у врeмe вaнрeднoг стaњa

бр. 07-00-201/2020-02      датум: 31. 3. 2020.

 

ХИТНО

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Небојша Стефановић, министар

11000 БЕОГРАД
Булевар Михајла Пупина 2

 

Поштовани господине Стефановићу,

Поверенику за заштиту равноправности обратило се више грађана и грађанки старијих од 65 година живота, који су власници моторних возила, а којима је регистрација истекла у време трајања ванредног стања. У својим обраћањима су наводили да немају деце и да с обзиром да имају преко 65 година имају проблем регистрације возила. Поједини су овластили сроднике да уместо њих региструју возило али им је речено да са овлашћењем које не мора бити оверено то уместо њих могу урадити само потомци.

Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије[1] прописано је да се ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то: 1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника; 2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника.

Такође, Вашим саопштењем[2] од дана 27. марта 2020. године истакнутим на сајту Министарства унутрашњих послова, саопштено је да током трајања ванредног стања продужење регистрације возила на техничким прегледима уместо грађана старијих од 65 година могу обавити њихови потомци. На овај начин власници возила, који су старији од 65, односно 70 година живота и који немају потомке, а који су обухваћени наредбом су неоправдано стављени у неједнак положај у односу на лица која имају децу и која имају исте године живота и подлежу поменутој наредби о ограничењу и забрани кретања.

Имајући у виду ванредне околности, користећи законом прописана овлашћења из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације[3] којим је прописано да Повереник препоручује органима јавне власти мере за остваривање равноправности, препоручујемо Министарству унутрашњих послова да предузме мере из своје надлежности у циљу омогућавања власницима моторних возила који су старији од 65, односно 70 година, а на које се односи Наредба о ограничењу и забрани кретања[4]  а који  немају потомке да могу продужити регистрацију моторних возила и посредством других лица.

У потпуности разумевајући број активности и ангажовање припадника Министарства унутрашњих послова док ванредно стање траје, али и потребе старијих суграђана који се налазе у датој ситуацији, с обзиром да не можемо сагледати о коликом броју власника возила се ради,  уколико тај број није велик, предлажемо да размотрите да се у случају сумње провери идентитет лица одласком на кућну адресу власника возила или на другачији адекватан начин.

Верујемо да ћете уложити додатне напоре да се наведене спорне ситуације реше.

Молимо Вас да нас у што краћем року обавестите о предузетим мерама.

 

С поштовањем,

 

[1] „Службеном гласнику РС“, бр.​​ 34/2020,​​ 39/2020,​​ 40/2020​​ и​​ 46/2020.

[2] http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/aktuelno/aktivnosti/c4b173c6-05b4-4cd2-86cb-04f3b10392a7

[3] члан 33. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09)

[4] У складу са Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconПрепорука мера Mинистарству унутрашњих послова поводом рeгистрaциje вoзилa стaриjих грaђaнa у врeмe вaнрeднoг стaњa Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top