Препорука мера Народној скупштини РС поводом измена Пословника

Број: 021-01-622/2020-02        Датум: 18.12.2020

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Ивица Дачић, председник

11000 БЕОГРАД

Трг Николе Пашића бр.13

 

Поштовани господине Дачићу,

У складу са својим надлежностима да пратимо спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручујемо мере за остваривање равноправности, користимо прилику да  Вам укажемо да би било од посебног значаја да се будућим изменама Пословника Народне скупштине обезбеди поштовање начела забране дискриминације прокламованог Уставом и законом и уведе дисциплинска одговорност за његово непоштовање. С обзиром да Кодекс понашања народних посланика још увек није донет, препоручујемо да се размотри могућност интегрисања овог начела у текст Кодекса, јер заштита људских и мањинских права, на коју се народни посланици обавезују, подразумева не само супротстављање свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља, већ и свест о опасности од дискриминације коју у својим јавним наступима у Народној скупштини и ван ње, могу да шире.

С тим у вези, у претходном сазиву Народне скупштине, Повереник се обраћао тадашњој председници Народне скупштине Републике Србије указујући на значај забране од дискриминације која је прокламована Уставом и законом, као и на значај законских одредаба које се односе на забрану дискриминације и узнемиравања и понижавајућег поступања. У поменутим дописима је истакнуто да је рад Народне скупштине јаван, те да су народни посланици у складу са Законом о Народној скупштини и Пословником о раду Народне скупштине дужни да поштују Устав, закон и Пословник, као и да  у вршењу посланичке дужности и својим укупним понашањем чувају углед, поштују достојанство и ред на седници Народне скупштине, одбора и посланичких група, да се обраћају другим народним посланицима са уважавањем, без увредљивих израза и изношења чињеница и оцена које се односе на приватни живот других лица, као и да извршавају  друге обавезе прописане законом.

При томе, државни функционери и органи јавне власти имају посебну одговорност и изузетно важну улогу у ширењу толеранције, промовисању права на различитост и креирању друштва у коме ће се права свих поштовати  без дискриминације.

Уважавајући Народну скупштину као највише представничко тело и као носиоца уставотворне и законодавне власти у Републици Србији, и Вас као председавајућег, имајући у виду да је заштита од дискриминације свих грађана и грађанки Србије и унапређење равноправности један од приоритета читавог друштва, а тиме и Народне скупштине, сматрамо да само заједничким радом на грађењу културе толеранције, инклузиваности и ненасиља, можемо допринети сузбијању ове неприхватљиве друштвене појаве.

 

С уважавањем,

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 

 


microsoft-word-iconПрепорука мера Народној скупштини РС поводом измена Пословника Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top