Представљен први Посебан извештај Повереника посвећен положају особа са инвалидитетом

Повереник за заштиту равноправности представио је данас у Народној скупштини први Посебни извештај посвећен пoлoжajу oсoбa сa инвaлидитeтoм. Извештај пружа увид у распрострањеност дискриминације особа са инвалидитетом, указује на најучесталије и најтеже облике дискриминације којима је ова маргинализована и осетљива друштвена група изложена и садржи препоруке за унапређивање стања у овој области.
Повереница Невена Петрушић указала је на чињеницу да је број притужби због дискриминације особа са инвалидитетом упућених Поверенику прошле године порастао десет пута, и да је та друштвена група изложена дискриминацији у свим областима друштвеног живота: образовању, раду и запошљавању, приступу правди, услугама и информацијама.
Председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Скупштине Србије Мехо Омеровић указао је на проблем запошљавања особа са инвалидитетом, истакавши да државни органи не поштују Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.
Помоћник министра за рад и социјалну политику Владимир Пешић оценио је да Закон о запошљавању особа са инвалидитетом има мањкавости, али да је ипак успео да повећа број запослених.
О појединим сегментима извештаја говорили су представници и представнице организација које се баве правима особа са инвалидитетом: Валентина Завишић из Иницијативе за инклузију ВеликиМали говорила је о образовању особа са инвалидитетом; о приступачности је говорио Бојан Станојловић из Удружења студената са хедикепом; Гoрдaнa Рajкoв из Центра за самостални живот особа са инвалидитетом указала је на проблем запошљавања особа са инвалидитетом; Драгана Ћирић Миловановић из МДРИ-С говорила је о деинституционализацији и лишавању пословне способности, а Лeпojкa Чaрeвић Mитaнoвски из организације …Из круга указала је на неповољан положај жена са инвалидитетом.

Print Friendly, PDF & Email
back to top