Позив Ромима и Ромкињама да се пријаве за стажирање

 

Повереник за заштиту равноправности i Европски Центар за права Рома (ЕРРЦ) позивају Роме и Ромкиње на подношење пријава за стажирање у стручној служби Повереника за заштиту равноправности Републике Србије.

Примамо две особе за стажирање у трајању од шест месеци, које ће се обављати у просторијама Повереника за заштиту равноправности у Београду, Београдска бр. 70 и у Регионалној канцеларији Повереника за заштиту равноправности у Новом Пазару, Косанчићева бб. За стажисте и стажисткиње обезбеђена је накнада .

Основни циљ Програма стажирања је да обезбеди Ромима и Ромкињама непосредно искуство у раду у независној институцији, специјализованој за превенцију и заштиту од дискриминације и унапређивање равноправности.  Поред тога,  циљеви програма су и оснаживање припадника и припадница ромске националне мањине кроз упознавање да радом и  функционисањем Повереника за заштиту равноправности, стицање  практичног искуства и знања кроз свакодневни рад у Поверенику за заштиту равноправности, продубљивање знања о различитим аспектима политика равноправности које су усмерене на  инклузију ромске заједнице, подизање свести о неопходности укључивања свих мањинских група у  рад органа јавне власти  и  практична примена  знања и вештина стечених током студирања и/или претходног радног искуства.

Профил стажиста/киња:

• Да је припадник/ца ромске националне мањине;
• Држављанство  Републике Србије;
• Завршен правни факултет;
• Искуство  у области људских и ромских права; пожељно искуство у животу и раду у ромској  заједници;
• Способност рада у  мултикултуралној средини;
• Добре организационе и комуникационе способности, посвећеност и ентузијазам;
• Флексибилност и способност за самосталан и тимски рад;
• Познавање Microsoft Office пакета.

Заинтересовани кандидати и кандидаткиње треба да доставе документа којима доказују испуњеност услова. Потребно је доставити оверену фотокопију дипломе правног факултета и доказ о држављанству Републике Србије. Поред тога, неопходно је доставити:

1. Биографију (CV)

2. Писмо заинтересованости

Само потпуне пријаве биће узете у обзир. Молимо Вас да поднесете сву неопходну документацију заједно. Потпуне пријаве треба послати на: aleksandar.vrcd@gmail.com ili VRCD Romaversitas program, Змај Јовина 14а, 21000 Нови Сад.

Рок за достављање пријаве је 28 април 2015. године.

 


microsoft-word-icon Позив за достављање пријава за стажирање Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top