Повереница упутила препоруку мера које се односе на упис и боравак деце у предшколским установама

Свим предшколским установама у Србији, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић је упутила препоруке мера које се односе на упис и боравак деце у овим установама, а у циљу унапређења равноправности све деце без обзира на било које њихово лично својство или њихових родитеља. Препоруком је указано да се за једном уписано дете не захтева поновни упис сваке наредне године у исту установу, јер не постоји разумно оправдање за такву врсту додатне обавезе која се немеће родитељима и тиме ствара правна и животна несигурност.

У ситуацијама када предшколска установа на конкурсу, уз испуњење услова,  једном упише дете и закључи уговор са родитељима или законским заступницима, а све док дете похађа установу и док родитељи измирују обавезе, нема оправдања да се понавља непотребна процедура уписа. Полазећи од добробити и најбољег интереса детета, применом ове препоруке допринело би се остваривању права на образовање у контитуитету, без дискриминације, у средини на коју се дете већ  прилагодило, каже Бранкица Јанковић.

Такође, предшколским установама је препоручено да измене формулар за упис како би већ приликом пријаве детета за упис родитељ могао да укаже да дете има ретку, неуротрансмитерску или хроничну незаразну болест, попут дијабетеса, који је, нажалост, све учесталија болест. То би значило да установа већ у моменту пријаве има информације о потребама деце, врсти терапије и начину на који се терапија даје, као и времена да припреми капацитете за потребну подршку. Установама је препоручуно и да унапреде и прилагоде интерна правила тако да ова деца равноправно учествују у свим активностима уз примене потребне терапије током боравка у установи.

Поред праксе Повереника на ове проблеме указали су и Удружење за борбу против дијабетеса „Плави круг“ и Удружење „Храбриша“.

Инклузија деце са здравственим тешкоћама изискује посвећан напор на свим нивоима – породице, образовних установа и целе друштвене заједнице. Сва деца имају право да одрастају у средини која стумулише њихов психомоторни развој и припрема их за полазак у школу, и у том смислу доступност предшколског васпитања и образовања, без дискриминације по било ком основу, од кључног је значаја за целовит развој и добробит сваког детета, што и јесу основни принципи нашег система образовања, закључује Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top