Повереница поздравља одлуку Републичке изборне комисије

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поздравља поступање Републичке изборне комисије по препоруци за унапређење равноправности особа са инвалидитетом која се односи на предузимање свих мера и активности из надлежности РИК у циљу обезбеђивања приступачности бирачких места, комуникација и информација, како би се свим особама са инвалидитетом, као и другим лицима која се отежано  крећу, чују или виде, омогућило самостално и равноправно учешће на изборима. Поштовање наше препоруке води ка унапређењу самосталног и равноправног учешћа наших грађана и грађанки са инвалидитетом, нагласила је Јанковић.

Она је на састанку у Народној Скупштини Србије поводом реализације пројекта за консултацију о инклузивном изборном процесу и правима истакла да су активности које је предузела Републичка изборна комисија, а које између осталог обухватају и спровођење обуке за лица која раде у бирачким одборима и процену приступачноси бирачких места, у складу са препоруком Повереника за заштиту равноправности, која је издата на основу поступака спроведених по притужбама грађана и грађанки са инвалидитетом.

Састанак коме су присуствовали представници државних органа и организација цивилног друштва био је посвећен предлозима за измене и унапређење изборног процеса са циљем да се особама са инвалидитетом омогући пуно остваривање бирачког права. Предлози обухватају унапређење физичке и комуникацијске приступачности гласачких  места, поступка гласања ван бирачких места, унапређење начина и омогућавања тајности гласања, укључивања особа са инвалидитетом у рад изборних органа и прикупљања података о учешћу особа са инвалидитетом у изборном поступку.

Print Friendly, PDF & Email
back to top