Повереница на конференцији у Берлину

Повереница Бранкица Јанковић учествовала је на дводневној конференцији у Берлину, посвећеној потреби за усвајањем заједничких стандарда тела за равноправност ради ефикасне заштите од дискриминације у Европи, коју заједнички организују Европска мрежа тела за равноправност EQUINET и Савезна анти-дискриминациона агенција Немачке FADA.

Повереница је говорила у оквиру панела посвећеном схватањима и очекивањима друштва када су у питању национална тела за равноправност, где је истакла да законски оквир у Србији омогућава грађанима заштиту од дискриминације у складу са постојец́им стандардима ЕУ и одредбама предложене Директиве о стандардима тела за равноправност, али да у пракси има простора за јачање положаја институције Повереника. Она је оценила да ће усвајање Директиве допринети бољем разумевању улоге тела за равноправност у спречавању дискриминације, промовисању једнаког третмана, подстицању знања и изградњи капацитета јавних и приватних субјеката у циљу спречавања дискриминације.

Јанковић је навела да један од највећих изазова представљају очекивања грађана, која превазилазе надлежности институције, јер се услед различитих облика неправде са којима се свакодневно суочавају често обраћају Поверенику и када се не ради о дискриминацији. Она је истакла да таквим случајевима грађани добију информацију да ли је дошло до повреде неког другог права и бивају упућени на надлежне институције. Истичући да су ставови грађана веома важни за унапређење равноправности, Јанковић је  на панелу представила и неке од прелиминарних налаза из последњег истраживања о перцепцији грађана о дискриминацији које Повереник редовно спроводи.

Print Friendly, PDF & Email
back to top