Повереница на друштвеном дијалогу „Рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција бивших осуђеника – пут до корисног члана друштва“

Крајњи циљ издржавања затворске казне мора бити враћање осуђеног лица у нормалан друштвени живот зато што се они по изласку на слободу, сусрећу са низом проблема материјалне, социјалне и психолошке природе јер су друштвени механизми реинтеграције недовољни, а предрасуде и препреке бројне“, казала је Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности на друштвеном дијалогу са темом „Рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција бивших осуђеника  – пут до корисног члана друштва“.

Иако не постоје прецизне информације, у стручним круговима се говори да је проценат поврата у српским затворима између 65 и 70 одсто. Овако висок проценат рецидивизма може се приписати недостатку програма која помажу лицима која су отпуштена са издржавања казне затвора да се укључе у нормалан друштвени живот.

„Бивши затвореници, по изласку из затвора углавном не поседују лична документа јер су она у међувремену истекла, а немају новца нова да прибаве, њихове породице су растурене, не могу да пронађу посао због дискриминације. Због тога Повереник у својим годишњим извештајима даје препоруку да се предузму мере за унапређивање положаја осуђених лица и њихову пуну социјалну укљученост, без стигматизације, посебно у поступку запошљавања као посебном проблему будући да послодавци неретко траже потврду о неосуђиваности иако то није дозвољено законом“, навела је Јанковић.

Повереница истиче да поменуте изазове појединци не могу решавати без системске подршке. „Да би се шанса остварила морамо да имамо равноправне могућности. Не смемо да заборавимо да су бивша осуђена лица – слободни људи и да уживајуједнака права. С тим у вези, нагласила бих да је дискриминација на основу осуђиваности забрањена законом, и зато желим да охрабрим свакога ко сматра да је претрпео неки облик дискриминације да се обрати Поверенику за заштиту равноправности. “, закључила је повереница.

Друштвени дијалог „Рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција бивших осуђеника  – пут до корисног члана друштва“ организовало је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са градском управом града Крагујевца.

Print Friendly, PDF & Email
back to top