Повереница Бранкица Јанковић на регионалној конференцији „Ромкиње некад и сад“

Наше се друштво мења на боље и позитивне промене су видљиве, али наши напори на отклањању предрасуда и достизању веће равноправности Ромкиња донеће жељене резултате само ако заједнички радимо на томе, истакла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на свечаној регионалној конференцији „Ромкиње некад и сад“ , одржаној у Скупштини града Новог Сада поводом обележавања 50 година од Првог конгреса Рома и завршетка кампање „Месец ромског женског активизма“.

Напомињући да су Ромкиње изузетно рањива друштвена група, осетљива на социјалну искљученост, експлоатацију, трговину људима, насиље и обесправљеност, додатно оптерећена традиционалним родним улогама у породичном и друштвеном окружењу, повереница је истакла да је неопходно укључити женско-ромску димензију у процесе доношења одлука о законима, мерама, акционим плановима и стратегијама које се односе на унапређење њиховог положаја. „Верујем да ће ускоро доћи време у коме ће бити уобичајено да Ромкиње виђамо не само на недовољно плаћеним а захтевним пословима, већ и као службенице у банкама, јавним установама, као лекарке, социјалне раднице, економисткиње“, истакла је повереница.

На конференцији, чији је циљ смањење предрасуда и стереотипа према Ромкињама презентовањем позитивних резултата у раду Ромске женске мреже, представиле су се Ромкиње које су направиле велике помаке и својим личним примером показале да се могу савладати баријере и да је време да заједно савладамо све предрасуде и препреке за пуну равноправност свих грађана. На скупу су, поред осталих, говорили и министарка за људска и мањинска права Гордана Чомић и председница Управног одбора Ромске женске мреже Републике Србије Ана Саћиповић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top