Одржан тренинг у Бујановцу о јавном заступању права мањина

У оквиру пројекта „Нека равноправност постане стварност“ који заједнички реализују Повереник за заштиту равноправности и Савез удружења „Кућа људских права и демократије“, одржан је тренинг за младе „Јавно заступање за права мањина“ 26. септембра у Бујановцу.

Учесници и учеснице тренинга су кроз радионице и едукативне сесије упознати са процесом креирања стратегије јавног заступања. Представница Повереника за заштиту равноправности Данијела Стојименов, кроз интерактивну сесију, учесницима и учесницама додатно је приближила појам предрасуда и стереотипа, и кроз практичне примере подстакла да сами дефинишу и препознају дискриминацију и њене елементе. Након тога, тренерски тим Куће људских права и демократије, Дубравка Велат и Сара Дерета, представиле су кораке које ће учесници/е морати да прођу при креирању стратегије јавног заступања, и указале су на факторе који на ову стратегију могу да утичу.

Такође, млади су подстакнути да самостално идентификују проблем дискриминације у локалној заједници и израде кампању јавног заступања. Препознато је да је Бујановац и околина мултиетничка средина, те да је дискриминација највише присутна управо у односу на припаднике различитих етничких заједница, као и при службеној употреби албанског језика, те су учесници/е одлучили да развијају кампање јавног заступања које су усмерене на подизање свести и решавање проблема у овим областима.

Print Friendly, PDF & Email
back to top