Одржан семинар у Суботици у оквиру пројекта „Нека равноправност постане стварност“

У Суботици је одржан семинар о дискриминацији са циљем да допринесе подизању свести у локалним заједницама о томе да је дискриминација забрањена законом и да се не сме толерисати.

Током семинара учесници и учеснице су се упознали/е с појмом дискриминације, узроцима дискриминације и њеним последицама у друштву. Осим тога, на семинару је било речи и о резултатима истраживања јавног мњења о дискриминацији, као и о широко распрострањеним стереотипима и предрасудама у нашем друштву, а нарочито међу младима. Учесници/це семинара су развили живу дискусију о дискриминацији у нашем друштву, а предлагали су и конкретне акције које би било добро предузети у њиховим локалним заједницама.

Одржан семинар представља само једну од низа планираних активности у оквиру пројекта „Нека равноправност постане стварност“ који заједнички реализују Повереник за заштиту равноправности и Савез удружења „Кућа људских права и демократије“.

Print Friendly, PDF & Email
back to top