Обавештење за јавност о притужби против Горана Миловановића

У поступку по притужби који је спроведен против Горана Миловановића, запосленог радника у једној угоститељској радњи у Крагујевцу, због дискриминације подноситељке притужбе на основу сексуалне оријентације, повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је Горан Миловановић, позивајући подноситељку притужбе да се јавно изјасни о својој сексуалној оријентацији и називајући је лезбејком током расправе пред осталим гостима, прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације. Горану Миловановићу је препоручено да упути писано извињење подноситељки притужбе, као и да убудуће води рачуна да својим понашањем не крши законске прописе о забрани дискриминације.

Како Горан Миловановић у законском року није поступио по датим препорукама, повереница за заштиту равноправности, у складу са Законом о забрани дискриминације, о томе обавештава јавност.

Print Friendly, PDF & Email
back to top