Министарство за бригу о селу уважило иницијативу Повереника

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поздравља одлуку Министарства за бригу о селу да прихвати иницијативу Повереника и измени уредбу о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом тако да је сада избрисан услов који се односи на то да ли је против лица покренут кривични поступак или је оно било осуђивано.

На овај начин обезбеђено је да на јавном конкурсу учествују сви грађани и грађанке, равноправно и без дискриминације.

Наш Кривични законик прописује да нико нема право да тражи од грађана да подносе доказ о својој осуђиваности или неосуђиваности, и такви подаци се могу дати само под условима прописаним законима. Такође, када је у питању давање помоћи треба имати у виду да је свака помоћ врло значајна са аспекта што успешније рехабилитације, реинтеграције и ресоцијализације бивших осуђених лица у друштво, и то како оних којима је изречена новчана казна или су условно осуђени, или су одлежали казну затвора, каже Бранкица Јанковић.

Према речима поверенице, бивша осуђена лица су слободни људи и уживају једнака права, а крајњи циљ издржавања затворске казне мора бити враћање осуђеног лица у друштвени живот.

По изласку на слободу, они се сусрећу са низом проблема материјалне, социјалне и психолошке природе јер су друштвени механизми реинтеграције недовољни, а предрасуде и препреке бројне. Како каже један осуђеник у својој исповести: „заобилазе нас у широком луку, као да имамо кугу или брзо преносиву заразну болест када изађемо из затвора, а тада нам треба највише подршке.“ Дискриминација на основу осуђиваности је забрањена законом и охрабрујем свакога ко сматра да је претрпео неки облик дискриминације да се обрати Поверенику, додаје повереница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top