Мастер програм Право и род Правног факултета у Београду од сада и на енглеском језику

Правни факултет Универзитета у Београду је акредитовао нови мастер програм на енглеском језику, са насловом LAW AND GENDER. Право уписа на овај програм имају студенти са завршеним студијама права, друштвених и хуманистичких наука, који након завршеног мастера добијају титулу – Мастер права – Право и род,  који на енглеском  језику гласи: Master of Laws in Law and Gender. У припреми овог студијског програма учествовала је и институција Повереника за заштиту равноправности.

Циљеви програма су да пружи одговарајуће знање и способности за обављање како правничких, тако и  неправничких послова који се односе на уродњавање јавних политика у свим областима значајним за стварање правних норми, као и примену права у судству, при одлучивању у органима државне управе, стварању државних/регионалних и локалних прописа који се односе на  економију, социјалну сигурност, медије, културу, али и на родно компетентно високо образовање у областима права и других друштвено-хуманистичких наука.

Више информација о овом мастер студијском програму је доступно на http://lawgems.ius.bg.ac.rs/

Print Friendly, PDF & Email
back to top