Изјава о сарадњи тела за равноправност у Југоисточној Европи

На „Регионалној конференцији тела за равноправност Југоисточне Европе“, одржаној у Београду 16. новембра, поводом Међународног дана толеранције, потписана је Изјава о сарадњи тела за равноправност у Југоисточној Европи, полазећи од кључне улоге тих тела у сузбијању дискриминације и постизању пуне равноправности свих чланова друштва.

Поред поверенице за заштиту равноправности Републике Србије Бранкице Јанковић, изјаву је потписало и осам инситуција из пет земаља Југоисточне Европе – Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и Црне Горе.

Потписивањем овог документа сагласили су се да ће приоритет заједничког деловања и сарадње бити сузбијање дискриминације и унапређивање и подстицање равноправности свих људи, а посебна пажња биће посвећена, размени искустава, примерима добре праксе и иновативним приступима.

Биће уложени заједнички напори да се створе окружења у којима ће заштита од дискриминације и унапређење равноправности бити међу најзначајнијим сегментима друштвеног живота, као и начин да се изграде боља и толерантнија друштва.

У Изјави је истакнуто дубоко уверење да поштовање људских права и забране дискриминације представљају фундаменталну вредност и полазну основу за друштвено-економски развој сваке земље, као и лични развој сваког појединца. Институције за равноправност сарађиваће на принципима координације, узајамног уважавања, партнерства, равноправности и једнакости, заједничког планирања, усклађивања активности и континуиране међусобне комуникације, а наредни састанак биће одржан идуће године у Загребу.

Поред поверенице Јанковић, потписници Изјаве су Ардиана Хала, заменица поверенице за заштиту од дискриминације из Албаније, омбудсмани за људска права из Босне и Херцеговине Јасминка Џумхур, Нивес Јукић и Љубинко Митровић, заменик заштитника људских права и слобода из Црне Горе Синиша Бјековић, председник Комисије за заштиту од дискриминације Македоније Александар Даштевски, а из Хрватске заменица пучке парвобранитељице Тена Шимоновић Ајнвалтер, правобранитељица за равноправност сполова Вишња Љубичић, правобранитељица за особе са инвалидитетом Анка Слоњшак и правобранитељица за децу Ивана Милас Кларић.

grupna
Print Friendly, PDF & Email
back to top