Интерресорни састанак поводом председавања Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу

Министарство спољних послова организовало је међуресорски састанак са представницима државних органа, владиних организација и независних регулаторних тела поводом председавања Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС). Скуп је одржан у циљу координираног и благовременог обезбеђења материјалних И људских ресурса за реализацију овог највећег спољнополитичког подухвата Србије, председавању ОЕБС-ом 2015. године. У име Повереника за заштиту равноправности, састанку је присуствовала помоћница поверенице Љиљана Лончар која је изразила спремност институције Повереника за пуно ангажовање и конструктиван допринос реализацији предстојећих активности, у оквиру свог делокруга рада.

Print Friendly, PDF & Email
back to top