Годишња медијска награда Повереника за заштиту равноправности

Поштовани/а,

Поводом 16. новембра Међународног дана толеранције, Повереник за заштиту равноправности уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, другу годину за редом додељује Годишњу медијску награду за најбоље медијске текстове и прилоге на тему борбе против дискриминације и промовисања равноправности и толеранције. Циљ конкурса је медијско промовисање вредности као што су: равноправност, толеранција, затим сузбијање предрасуда и стереотипа према мањинским, маргинализованим и угроженим групама, као и подизање видљивости институције Повереника.

Право на учешће на конкурсу имају новинари и новинарке свих штампаних и електронских, локалних и националних медија регистрованих у Србији, који су објавили текстове/прилоге на тему конкурсa, у периоду од 1. јануара 2016. до 1. септембра 2016. године. Више новинара/новинарки из исте медијске куће може да учествује на конкурсу, али са само једним прилогом/текстом по особи. Критеријуми на основу којих ће се учесници оцењивати су: препознавање феномена дискриминације, допринос смањивању стереотипа и предрасуда, афирмативно извештавање, промовисање равноправности и употреба родно осетљивог језика. У обзир ће се узимати радијски и телевизијски прилози у трајању од најдуже 3 минута, и најдуже 30 минута за репортаже.

Медијске текстове и прилоге потребно је послати у периоду од 5. јуна до 5. септембра 2016. године на: poverenik@ravnopravnost.gov.rs. Пријава за конкурс треба да садржи медијски прилог/текст и краћу биографију са контактима аутора/ауторке. Формат пријаве: за радио и телевизију – линк са емитованим прилогом, за штампане и интернет медије – линк и објављен текст у ПДФ формату.

Добитници/цe прве награде посетиће једну од европских медијских кућа која има добре праксе у извештавању о људским правима.

Награде се додељују у три категорије:
– прва, друга и трећа за радијски/ТВ прилог;
– прва, друга и трећа за штампани/ текст на интернету;
– прва, друга и трећа за радио/ТВ репортажу у трајању до 30 мин.

Стручни жири чине: председник Независног удружења новинара Србије Вукашин Обрадовић, представница Удружења новинара Србије Јелена Спасић, представница Независног друштва новинара Војводине Драгана Продановић, професор Факултета политичких наука Веселин Кљајић, професорка Факултета за медије и комуникацијe Јелисавета Благојевић, шефица Одељења за медије Мисије ОЕБС-а у Србији Гордана Јанковић и шефица Кабинета Поверенице за заштиту равноправности Антигона Андонов.

Од ове године, право учешћа имају и студенти и студенткиње новинарства са акредитованих државних и приватних факултета у Србији, који су објавили текстове/прилоге у студентским медијима на тему и у форми која је задата на конкурсу, у периоду од 1. јануара 2016. до 1. септембра 2016. године. Они ће се такмичити ван наведених категорија, и биће им додељена посебна захвалница. Жири за студентску награду чине представници/цe Повереника за заштиту равноправности, Мисије ОЕБС-а у Србији, Удружења новинара Србије, Независног удружења новинара Србије и представница Независног друштва новинара Војводине.

Најбољи медијски прилози на конкурсу и имена аутора и ауторки биће проглашени на Међународној конференцији „Србија на путу толеранције и недискриминације“ 16. новембра 2016. године, а потом на сајту и фејсбук страници Повереника за заштиту равноправности и Мисије ОЕБС-а.

Верујемо да ће Ваш медиј препознати значај и важност овог конкурса, те да ћете охрабрити своје колеге и колегинице да се пријаве на конкурс. За све додатне информације можете се обратити Тамари Влашкалин tamara.vlaskalin@ravnopravnost.gov.rs и Ирени Јерковић irena.jerkovic@ravnopravnost.gov.rs или на телефоне 011 243-64-64 и 011 243-80-20.

Print Friendly, PDF & Email
back to top