Фoрмирaнa рaднa групa зa прeиспитивaњe рaдa нeдeљoм

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поздравља одлуку Министарства трговине, туризма и телекомуникација да формира радну групу, која ће размотрити све аспекте евентуалне забране рада недељом у трговинским објектима.

Повереница Јанковић каже да је добро што је реаговање на нашу иницијативу било изузетно брзо, подсећајући да је иницијативу за допуну Закона о трговини упутила средином децембра прошле године. У иницијативи се поред осталог наводи да би се кроз прецизно дефинисање изузетака, могло прописати правило да трговине не раде недељом. Недеља се у традиционалној култури у Србији схвата као нерадни дан, дан одмора који је намењен јачању породичних и пријатељских веза. Увођење недеље као радног дана и у областима које нису од егзистенцијалног значаја последица су убрзаног начина живота и промена које су се десиле у последњој декади 20. века, а које су готово неопажено постале саставни део нашег живота. Иначе, у сектору трговине запослено је 200.000 радника, од чега су преко 70% жене.

Повереница верује да ће радна група, у коју ће бити укључени сви релевантни актери, прихватити иницијативу чији циљ је унапређење пре свега положаја запослених у трговини, али и унапређење равноправности свих грађана.

Print Friendly, PDF & Email
back to top