Добро чувана породична тајна – злостављање старијих особа

 

„Насиље је један од највећих проблема у сваком друштву, а о насиљу над старијима се углавном не прича. На основу истраживања о злостављању старијих дефинисали смо низ препорука, од којих је прва унапређење нормативног оквира кроз измене и допуне закона који регулишу правну заштиту од насиља“, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији за новинаре поводом представљања публикације „Добро чувана породична тајна – злостављање старијих особа“.

Повереница Јанковић навела је да посебно треба размотрити измену Кривичног законика и дефинисања посебног кривичног дела занемаривања и злостављања старијих или као квалификованог облика кривичног дела насиља у породици.

Она упозорава да је неопходан ефикасан рад судова и доследна политика кажњавања, уз адекватне санкције. Такође, неопходно је урадити и Националну стратегију о старењу за 2006-2015, да би се утврдили постигнути учинци и проблеми.

Међу препорукама које је повереница предочила налазе се и да су потребне обавезне и континуиране едукације професионалаца из институција надлежних за решавање случајева насиља, промовисање услуга СОС телефона, развијање услуге психосоцијалне помоћи, информисање старијих о правима које имају…

Председник Црвеног крста Србије проф. др Драган Радовановић указао је да је веома важно омогућити старијима да буду активни и да учествују у друштвеном животу.

„Злостављање и занемаривање старијих је још увек табу иако постоји привид да се о томе више говори“, рекао је проф. др Радовановић и додао да ће препоруке дефинисане на основу овог истраживања бити прослеђене Влади Србије.

Марија Раковић из Популационог фонда Уједињених нација истакла је да је питање старења веома важно јер у Србији старији чине 17,3 одсто популације. Она је подвукла да дужи животни век није проблем, него достигнуће, али да злостављање јесте проблем.

Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије представила је статистичке резултате истраживања и подсетила да је циљ био да се утврди учесталост злостављања над старијима, као и учесталост различитих типова злостављања: физичког, психичког, финансијског, сексуалног злостављања и занемаривања. Она је нагласила да злостављање старијих још увек представља добро чувану породичну тајну, а испитаници у телефонском истраживању нису увек били спремни да одговарају на најинтимнија питања, као што је нпр. сексуално злостављање.

На конференцији је закључено да је ова тема изузетно важна јер српско друштво постаје све старије, а сваки грађанин и грађанка Србије заслужује и има право да живи достојанствено, без страха, стида и у безбедном окружењу.

Истраживања је реализовао Црвени крст Србије у сарадњи са повереницом за заштиту равноправности, а уз подршку Популационог фонда УН.

Foто: Медиа Центар Београд

Print Friendly, PDF & Email
back to top