Дебата “Какав је одговор на насиље”

ЕУ инфо центар организовао је дабету „Какав је одговор на насиље” поводом обележавања Међународног дана борбе против насиља над женама, чији је циљ био да подигне свест о важности примене стратегија усвојених у том домену и да се побољша публицитет и медијска пажња о неопходности борбе против насиља над женама.

У дебати су учестовали повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, шеф одељења – правосуђе, унутрашњи послови и подршка цивином друштву у Делегацији Европске уније у Србији Николас Бизел, посебна саветница из Кабинета потпредседнице Владе и министарке саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре Бранка Драшковић, заменица омбудсмана Гордана Стевановић, Тања Игњатовић из Аутономног женског центра и  Јелена Таџић из УНДП Србија.

Јанковић је нагласила да када буде успостваљен ефикасан систем заштите, остаје суштински узрок и разлог насиља у породици, а то је дубоко укорењена родна дискриминација, остаје тај патријархални модел односа који је у нашем друштву и даље широко распрострањен и који подразумева стереотипе о подређеној улози жене.

“Мора се мењати тај културни образац у чијој основи је идеја о једној пасивној улози жене која је код нас вековно утемељена као природан поредак у друштву. Искуства државе које су успоставиле ефикасан систем заштите од насиља у породици показују да нису довољне само казне и мере заштите, већ да је потребно отклањати узроке ове појаве и мењати свест и односе и појединаца и друштва у целини”, рекла је повереница.

Јанковић и позвала грађане и грађанке да обраћају институцији Повереника и да пријаве дискриминацију, јер сваки решен случај представља корак ближе ка успостваљању суштинске равноправности жена и мушкараца у нашем друштву.

“С обзиром на важност овог проблема, морам да поменем улогу медија који могу битно да допринесу разбијању стереотипа и предрасуда, као и да подстакну ширу друштену акцију у рашавању овог проблема адекватним извештавањем”, рекла је Јанковић.

debata-eu-info-centar
Print Friendly, PDF & Email
back to top