Дан: 3. новембра 2015.

Подршка Женској парламентарној мрежи

  Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је данас у раду треће Националне конференције Женске парламентарне мреже на којој су представљени резултати рада овог тела, облици сарадње са покрајинским и локалним механизмима за родну равноправност, као и планови даљег умрежавања и сарадње. Обраћајући се присутнима, повереница је нагласила значај повећања заступљености жена на свим…

Опширније →
Мишљење о новом нацрту закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

бр. 011-00-29/2015-03   датум: 3.11.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
back to top