Дан: 25. октобра 2015.

Предлог за измене и допуне Зaкона о прекршајима

бр. 011-00-28/2015-03   датум: 25.10.2015.   ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД ЗОРАН ПАШАЛИЋ, председник 11000 БЕОГРАД Тимочка бр. 15 Поштовани господине Пашалићу, Дописом бр. 11/15-56-1 од 3. септембра 2015. године, који смо примили 22. септембра 2015. године, Прекршајни апелациони суд затражио је од Повереника за заштиту равноправности да радној групи за припрему радне верзије Закона о изменама и…

Опширније →
back to top