Дан: 10. јула 2014.

Мишљење о Нацрту закона о спољним пословима

бр. 011-00-7/2014-04 датум: 11. 7. 2014. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
back to top