Дан: 14. септембра 2013.

Мишљење о појединим одредбама Радне верзије Закона о посредовању у решавању спорова

дел. бр. 011-00-49/2013-02 датум: 15. 9. 2013.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити…

Опширније →
back to top