Дан: 8. маја 2013.

Мишљење о Предлогу закона о правима пацијената

дел. бр. 011-00-20/2013-02 датум: 9. 5. 2013. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације,…

Опширније →
back to top