1219-19 Мишљење по притужби због дискриминације на основу чланства у удружењу-спортском клубу

бр. 07-00-663/2019-02   датум: 25.12.2020.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, коју је поднео у име ББ, против ВВ из Н. С, због дискриминације на основу чланства у удружењу/спортском клубу. У притужби је наведено да је ББ репрезентативка Србије у кајаку на мирним водама у дисциплинама К1 200m, К1 500m и К2 500m, а да је ВВ, док је обављао функцију селектора репрезентације Кајакашког савеза Србије, дискриминисао ББ. Према наводима притужбе ВВ је отежавао или потпуно ускраћивао ББ учешће на појединим такмичењима, само из из разлога што није чланица клуба у којем је он заступник, као и да је удаљавао са свих такмичења у којима је учествовала и ГГћ, такмичарка која је чланица клуба у којем је ВВ заступник. У изјашњењу ВВ наведено је да је у 2017. години је, у складу са критеријумима одржано више контролних трка на којима је ГГ била боље пласирана, да је критеријуме за учешће на такмичењима у кајаку на мирним водама за 2019. годину прописао Управни одбор КСС, да су критеријуми за 2019. годину за стицање статуса репрезентативке Србије прописани на основу плана и програма рада националног тима и били фокусирани на женску посаду К4- 500m, као и да је ББ испуњавала прописане критеријуме и наступила на светском првенству у Дуизбургу и на европском првенству У23. У изјашњењу Кајакашког савеза Србије наведено је да су такмичарке  ББ и ГГ испуњавале услове за учешће на светском првенству 2017. године, али да је ББ остварила боље резултате у спринту једноседу на почетку сезоне, да је почетком 2019. годину, такође, на предлог селектора, Управни одбор усвојио прописане критеријуме за улазак у националну селекцију у спринту за 2019. године, као и да је ББ испуњавала прописане критеријуме и учествовала на светском купу у Дуизбургу 2019. године. У  току поступка је утврђено да је КСС прописао критеријуме за улазак у сениорску селекцију Србије у кајаку и кану у спринту за 2017. годину, да су и ББ и ГГ испуњавале критеријуме за учешће на светском првенству, али је ГГ остварила најбољи резултат у спринту једноседу, К1-200m, на почетку сезоне. Поред тога, у поступку је утврђено да ГГћ 2017. године и није била чланица/сениорка Кајак кану клуба Војводина, чији је заступник ВВ. Такође, утврђено је да су на седници УО КСС од 27.1.2019. године, били прописани критеријуми за учешће на такмичењима у кајаку на мирним водима за 2019. годину, као и да је ГГћ остварила најбоље резултате у дискциплини К1 200m и К1 500m на критеријумском такмичењу Купу Србије.  Утврђено је да је ББ, испуњавала прописане критеријуме и стекла статус репрезентативке Србије, као и да је учествовала на светском купу II у Дуизбургу и на  Европском првенству за јуниоре и млађе сениоре у Рачицама. Такође, Кајакашки савез Србије, је расписао контролу за 2 учеснице у дисциплини К1 200m и то: ББ и ГГ. Овим документом је прописано да се контрола заказује за 19. август 2019, да се весла једна трка, а да ће победник бити представник Србије у дисциплини К1 200m на светском првенству у Сегедину. Утврђено је, међутим, да се ББ, није појавила на заказаној контроли, због чега и није учествовала на Светском првенству у Сегедину. На основу утврђеног чињеничног стања у овом поступку, Повереник је констатовао да у конкретном случају нема неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања ВВ према ББу на друге такмичаре, пре свега у односу на такмичарку ГГ, на основу било ког личног својства ББ, укључујући и лично својство наведено у притужби. Због тога је повереник донео мишљење да, у поступку који је спроведен по притужби ББ, ВВ није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 

ТОК ПОСТУПКА

 • Повереник за заштиту равноправности је примио притужбу АА, коју је поднео у име ББ, против ВВ, због дискриминације на основу чланства у удружењу, односно неприпадности ББ клубу у којем је ВВ заступник.
 • У притужби и допуни притужбе, између осталог, наведено је:
 • да јеВВ обављао функцију селектора Кајакашког савеза Србије и да је све три године свог мандата дискриминисао ББ, репрезентативку Србије у кајаку на мирним водама у дисциплинама К1 200m, К1 500m, К2 500m;
 • да је 2017.године, контрола за светско првенсво, према прописаним критеријумима требало да се одржи најкасније 14.8.2017. године, али је Бора Сибинкић, средином 2017. године одлучио да контроле неће бити, тако да је такмичарки, која касније прелази да весла за клуб у којем је он заступник, ГГ, омогућио учешће на светском првенству;
 • да је почетком сезоне у 2018. години, молба ББ селектору била да се због студија раније врати са репрезентативних припрема из Турске, што је ВВћ одбио, под изговором да он не чини уступке. Међутим, у истом термину и из истих разлога, ВВ је омогућио повратак са припрема другом такмичару, а што је за последицу имало да ББ није ишла на други део припрема;
 • да су од 25. до 27. јуна 2019. године у Минску одржане Европске игре, међутим, нетрпељивост тадашњег селектора према ББ је ишла дотле да је селектор у јуну 2019. године једну квоту за учешће на Европским играма укинуо само да ББ не би ишла на такмичење;
 • да је по одлуци ВВ услед сезоне за 2019. године, расписана контроле за Светско првенство, али да ББ није имала психичке снаге да се појави на овој контроли, због чега је пропустила најважније такмичење у сезони;
 • да је суштина дискриминаторног поступања селектора ВВ читаве 2019. године у томе да на почетку сезоне селектор није објавио ниједан јасан критеријум за учешће на Европским играма, светским куповима и светском првенству за сениоре, односно, он је у току сезоне измишљао нове критеријуме или брисао постојеће, само да би ББ отежао такмичења или је са истих уклонио. ВВ је такмичарку ББ доводио у неравноправан положај, јер је удаљавао са свих такмичења у којима је учествовала и такмичарка која је чланица клуба у коме је заступник и на тај начин је елиминисао било коју могућност да ББ докаже да је спремнији такмичар;
 • да због свега наведеног постоји бојазан да ће ВВе наставити са дискриминаторним поступањем према ББ, што може имати штетне последице и по целокупну кајакашку репрезентацију.
  • Уз притужбу и допуну притужбе достављени су следећи докази: изводи са сајта Кајакашког савеза Србије, извод са интернет вести од 29.5.2019. године, мејл ББ, фотокопија решења Агенције за привредне регистре.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење ВВ.
  • У изјашњењу на притужбу, ВВ је навео:
 • да је у периоду од 4.7.2016. године, до 23.1.2017. године обављао функцију в.д. селектора за спринт Кајакашког савеза Србије, а 23.1.2017. године је именован за селектора свих селекција за мирне воде КСС и ту функцију обављао све до 25.9.2019. године;
 • да су критеријуми за улазак у национални тим у спринту за све селекције за 2017. годину усвојени на седници Управног одбора КСС која је одржана 19.2.2017. године, у складу са статутом КСС. На основу тих критеријума, такмичарке ББ И ГГ су испуњавале услове и прописане критеријуме за учешће на светском првенству. У 2017. години је, у складу са тим одржано више контролних трка на којима је ГГ била боље пласирана, односно остварила је боље резултате, а била је и високо пласирана на Европском првенству за сениоре;
 • да су током репрезентативних припрема у Турској у 2018. години, сви такмичари који су хтели да се пред крај припрема врате кући могли то и да ураде. ББ је изразила жељу да други део припрема, у трајању од три недеље остане код куће, што јој је и било омогућено;
 • да је критеријуме за учешће на такмичењима у кајаку на мирним водама за 2019. годину прописао Управни одбор КСС, на седници која је одржана 27.1.2019. године, а на основу претходног предлога селектора у сарадњи са савезним тренерима;
 • да су критеријуми за 2019. годину, за стицање статуса репрезентативке Србије прописани на основу плана и програма рада националног тима и били су фокусирани на женску посаду К4-500m. ББ је испуњавала критеријуме и наступила на светском првенству у Дуизбургу и на европском првенству У23.
  • Повереник за заштиту равноправности је у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације, затражио изјашњење Кајакашког савеза Србије. У изјашњењу, председника КСС, између осталог наведено је:
 • да је ВВ био вршилац дужности селектора репрезентације у периоду од 4.7.2016. године, до 23.1.2017. године, након чега је именован на функцију селектора репрезентације у спринту, коју је обављао до 25.9. 2019. године;
 • да је на предлог селектора ВВ, а у складу са својим надлежностима из статута КСС, Управни одбор усвојио критеријуме за улазак у националне селекције у спринту за 2017. годину, тако да је на основу тог акта контрола обављена. Такмичарке ББ и ГГ су испуњавале услове за учешће на светском првенству 2017. године, али су резултати контроле у спринту једноседу на почетку сезоне, како је било прописано усвојеним правилима, показали да је ГГ остварила боље резултате од ББ;
 • да је правилима било прописано да ће за светско првенство бити одређен састав тима након контролних трка, а на позив селектора и мишљења стручног штаба;
 • да је за наредни такмичарски период за 2019. годину, такође на предлог селектора ВВ Управни одбор усвојио прописане критеријуме за улазак у националну селекцију у спринту за 2019. годину;
 • да је ББ испуњавала прописане критеријуме и учествовала на светском купу у Дуизбургу 2019. године;
 • да се ББсамо једном обратила КСС и то у форми електронске поште, али да то није био захтев у коме је Управни одбор или неки други орган КСС требало да размотри. Кајакашки клуб ББ се никада није обратио Кајакашком савезу Србије, иако је она за последњих седам година променила четири клуба);
 • да је ГГ од 1.1.2018. године, регистрована у К. к. В;
 • да је Кајакашки савез Србије, поводом неоснованих примедби које је отац ББ раније упућивао кабинету Председника Републике и Олимпијском комитету, са врло сличним конотацијама, а без икакве чињеничне подлоге, већ достављао одгoворе Олимпијском комитету РС.
  • Уз изјашњење су достављени следећи докази: копије извода из књиге одлука КСС, критеријуми за улазак у националне селекције у спринту за 2017. годину, резултати изборне контроле у спринту у једноседу на 200м, остварени међународни резултати у 2017. години, критеријуми за улазак у националне селекције у спринту за 2019. годину, резултати изборне контроле у спринту у једноседу на 200m и 500m, остварени међународни резултати у 2019. години.
 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • На основу навода притужбе, изјашњења и достављених прилога утврђено је да је ВВћ обаљао функцију вршиоца дужности селектора репрезентације за спринт, након чега је именован за селектора репрезентације за мирне воде Кајакашког савеза Србије, коју финкцију је обављао до 25.9.2019. године.

 

 • Увидом у решење Агенције за привредне регистре утврђено је да је ВВ заступник спортског удружења К.К.В.

 

 • Увидом у списак регистрованих такмичара Кајак клуба Војводине из Новог Сада утврђено је да је ГГ од 2018. године чланица/сениорка овог спортског удружења.

 

 • Утврђено је да су на седници УО од 19.2.2017. године усвојени критеријуми за улазак у националне селекције у спринту за 2017. годину. Овим критеријумима је, између осталог, прописано да је прво критеријумско такмичење 13. и 14. априла 2017. године, на којој наступају сви такмичари у дисциплини К1. Прописано је, такође, да ће састав селекције за светско првенство у Рачицама бити одређен након контролних трка, а на позив селектора до 14.8.2017. године. Утврђено је, на основу навода притужбе и изјашњења да су ББ и ГГ испуњавале прописане критеријуме. Такође, на основу изјашњења и резултата изборне контроле у спринту у једноседу на 200 м од 14.4.2017. године, утврђено је да је ГГ остварила најбоље резултате на овом такмичењу.

 

 • У критеријумима за улазак у националну селекцију у спринту за 2019. годину, који су усвојени на седници Управног одбора od 30.1.2019., а који се односе на женску сениорску екипу, наведено је: Прво критеријумско такмичење за улазак у национални тим је Куп Србије (19-21.4.2019. год). Првих шест жена из К1 200 m и првих шест жена из К1 500 m, а које су наступале у обе дисциплине (200 m и 500 m) и пласирале се у првих шест дисциплина стичу статус репрезентативца за 2019. годину. Такође, наведено је, да ће састав свих посада и поименичне пријаве за предстојећа такмичења одредити селектор у договору са савезним тренером женске екипе, а водећи рачуна о примарној дисциплини (К4 500м) и сатници такмичења (када буде била позната).

 

 • Увидом у резултате изборне контроле у спринту у једноседу на 200 mутврђено је да је ГГ остварила најбоље резултате, као и најбољи резултат у спринту у једноседу на 500 m, такође од 20.4.2019. године.

 

 • Утврђено је, на основу навода притужбе, изјашњења и достављених доказа да је ББ испуњавала прописане критеријуме за улазак у национални тим, односно стицање статуса репрезентативке за 2019. годину у кајаку на мирним водама и да је била чланица репрезентације Србије на светском купу у Дуизбугру и првенству Европе у Рачицама.

 

 • Увидом у документ Кајакашког савеза Србије утврђено је да је за 19.8.2019. године, за 10 часова, заказана изборна контрола у дисциплини К1-200 м за жене, за наступ за европско првенство у Сегедину, а да су учеснице контроле ГГ и ББ. Прописано је да се весла једна трка, а да ће победник ове трке бити представник Србије на светском првенству у Сегедину. Утврђено је, такође, да се ББ није појавила на заказаној контроли.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

3.1. Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе и изјашњења, као и доказе који су достављени током поступка.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

 

3.3. Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

 

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[4], који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима..

 

3.5. Закон о спорту[5] у члану 4. став 2. прописује да је забрањена свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, спортских организација и других лица учесника у ситему спорта, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству.

 

 • Статут Кајакашког савеза Србије[6] у члану 10. став 1. забрањује, у складу са законом, сваку непосредну и посредну дискриминација, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, спортских организација, спортских савеза и других лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству.

Одредбом члана 15. Статута прописано је да Савез утврђује спортска правила кајакашког спорта, а у складу са законом и међународно утврђеним правилима. Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се, између осталог и : 1) систем, пропозиције, правила и календар такмичења, укључујући и одређивање аматерских и професионалних такмичења; 2) правила за организовање спортских такмичења; 3) услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања њихове испуњености, укључујући и услове за наступ страних спортиста и спортиста који наступају за стране репрезентације; 4) услови и критеријуми за учешће на националном лигашком спортском такмичењу, односно професионалном спортском такмичењу и поступак утврђивања њихове испуњености (дозвола за сезону).

 Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је испитати да ли је ВВ, када је обављао функцију селектора репрезентације у кајаку на мирним водама Кајакашког савеза Србије, дискриминисао ББ, репрезентативку Србије у кајаку на мирним водама. Основ дискриминаторног поступања, према наводима притужбе, јесте неприпадност ББ клубу у којем је ВВ заступник . С тим у вези, Повереник је анализирао наводе из притужбе и изјашњења, као и достављене доказе, са аспекта антидискриминационих прописа. Наиме, у конкретном случају Повереник је имао у виду примену правила о прерасподели и пребацивању терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације, према коме терет доказивања да није дошло до повреде начела једнаких права и обавеза, лежи на лицу против кога је поднета притужба. У складу са тим, Повереник за заштиту равноправности ценио је да ли чињенице и докази које су ВВ, и Кајакашки савез Србије понудили пружају довољно основа за закључак да ВВ није дискриминаторно поступао према ББ.

 

 • Према наводима притужбе, ВВ је, најпре, у 2017. години, омогућио учешће на Светском првенству ГГ, мимо критеријумима који су били прописани. С тим у вези, анализом достављених доказа, Повереник је утврдио да је Кајакашки савез Србије прописао критеријуме за улазак у сениорску селекцију Србије у кајаку и кану у спринту за 2017. годину. Овим критеријумима је, између осталог, било прописано да ће прво критеријумско такмичење бити 13. и 14. априла 2017. године (куп Србије), на којој наступају сви такмичари у дисциплини К1. Такође, наведено је да ће састав секлекције за Светско првенство у Рачицама бити одређено након контролних трка, а на позив селектора до 14.8.2017. године, односно задњег рока за поименичну пријаву за то такмичење. Имајући у виду ове критеријуме, Повереник констатује да састав селекције за Светско првенство у Рачицама није био унапред  одређен, у смислу да је поименично наведено ко ће од чланова/чланица селекције ићи на Светско првенство, већ је то зависило од остварених резултата и одлуке селектора. Према наводима из изјашњења и ББ и ГГ су испуњавале критеријуме за учешће на светском првенству, али је ГГ остварила најбољи резултате у спринту једноседу, К1-200м, на почетку сезоне. Ови наводи поткрепљени су доказима из којих је утврђено да је ГГ у овој дисциплини остварила најбољи резултат. Поред тога, у поступку је утврђено да је ГГ чланица К кану к В. почев од 2018. године. Дакле, ГГ 2017. године и није била чланица/сениорка К кану В, чији је заступник ВВ. С тога,  у конкретном случају нема неравноправног прављења разлике према ББ, у односу на такмичарку ГГ, а на основу (не)припадностина клубу у којем је ВВ заступник, с обзиром да у овом периоду ни ГГ није била чланица/сениорка клуба.

 

 • Даље, у току поступка је утврђено да су критеријуми за учешће на такмичењима у кајаку на мирним водима за 2019. годину били прописани на седници УО од 27.1.2019. године. Према овим критеријумима прво критеријумско такмичење за улазак у национални тим био је Куп Србије (19-21.4. 2019.год), као и да првих шест жена из дисциплина К1 200m и првих шест жена из К1 500m, које су наступале у обе дисциплине (200m и 500m) и пласирале се у првих шест, стичу статус репрезентативке за 2019. годину. Увидом у остварене резултате са критеријумског такмичења, Купа Србије утврђено је да је ГГ остварила најбоље резултате у дискциплини К1 200m и К1 500m. Такође, према прописаним критеријумима састав свих посада и поименичне пријаве за предстојећа такмичења одређује селектор у договору са савезним тренером женске екипе, а водећи рачуна о примарној дисциплину (К4 500m) и сатници такмичења. С обзиром на овако пропсане критеријуме, Повереник констатује да састав посада и такмичара за међународна такмичења у 2019. години, такође, није био одређен одмах на почетку сезоне, већ је то зависило од одлуке селектора, сатнице такмичења, остварених резултата и примарне дисциплине К4 500m. На основу навода притужбе, изјашњења ВВа и КСС, утврђено је да је ББ, испуњавала прописане критеријуме и стекла статус репрезентативке Србије. Утврђено је, такође, да је као репрезентативка Србије учествовала на светском купу II у Дуизбургу, где је у дисциплини К1 200m освојила 9. место, као и на Европском првенству за јуниоре и млађе сениоре у Рачицама, где је у дисциплини К1 200m освојила прво место, а у дисциплини К2 500m, са другом сениорком, такође, освојиле прво место.

 

 • Подносилац притужбе наводи да ББ није учествовала на свим такмичењима у 2019. години, односно, ВВ је ускратио ББ учешће на појединим међународним такмичењима (са Европских игара и светског купа), због чега је довео у неравноправан положај у односу на друге такмичаре, пре свега, у односу на такмичарку ГГ. Поводом ових навода, а с обзиром на прописане критеријуме, према којима су првих шест жена из дисциплине К1 200m и К2 500m стекле статус репрезентативке, а имајући у виду и резултате изборне контоле на почетку сезоне у 2019. години, као и сатницу такмичења, те да је примарна дисциплина била К4 500м, евидентно је да све чланице националног тима, које су стекле статус репрезентативке Србије у кајаку на мирним водама, нису ни могле да учествују на свим међународним такмичењима у 2019. години. Неспорно је, такође, с обзиром на овлашћења, права и обавезе које подразумева функција селектора репрезентације, да селектор доносио крајњу одлуку ко ће од репрезентативаца Србије учествовати на појединим такмичењима, у којим дисциплинама и у којим посадама. На основу навода притужбе, и извода са интернет вести које су достављене уз притужбу, може се закључити да на светском купу у Познају нису учествовали сви чланови и чланице репрезентације Србије, имајући у виду да је наведено да и један од најтрофејнијих репрезентативаца Србије  није учествовао на овом светском купу. Даље, на европским играма, које су одржане од 25.6. до 27.6. 2019. године у Минску, а на основу остварених резултате са ових игара утврђено да је на овим играма учествовала ГГ, у дисциплини К1 200m и освојила 7.место, као и у дисциплини К1 500m и освојила 4. место. Имајући у виду ове доказе, неосновани су наводи притужбе да селектор на овим играма за дисциплину К1-500m није пријавио ни једног такмичара, због личне нетрпељивости према ББ.

 

 • Поводом навода из притужбе да је ВВ, услед сезоне у 2019. години, само за ББ, од целе репрезентације Србије расписао контролу за Светско првенство за сениоре, које је одржано у Сегедину од 21.8.- 25.8.2019. године, Повереник констатује да је, увидом у достављене доказе утврђено да је Кајакашки савез Србије, по одлуци селектора, а у складу са критеријумима за улазак у националне селекције, расписао контролу за 2 учеснице у дисциплини К1 200m и то: ББ и ГГ. Овим документом је прописано да се контрола заказује за 19. август 2019. године у 10 часова, да се весла једна трка, а да ће победник бити представник Србије у дисциплини К1 200m на светском првенству у Сегедину. Међутим, ББ, односно њен отац, је електонским дописом обавестио Кајакашки савез Србије да Бб није у могућности да се одазове контроли, због лошег психичког стања.

 

 • У вези навода из притужбе да је 2018. године, на почетку сезоне ВВ одбио захтев ББ да се због студија раније врати са припрема, док је исти такав захтев одобрио другом репрезентативцу, ВВ је у изјашњењу навео да су током припрема у Турској, свим такмичарима који су хтели да се врате кући то и одобрио, а да је ББ изразила жељу да други део припрема остане код куће, што јој је и омогућио. Имајући у виду ове наводе из притужбе и изјашњења, те да  подносилац притужбе поводом ових навода није учинио вероватним постојање узрочно последичне везе између личног својства (пола) и поступања ВВ, Повереник констатује да, у конкретном случају, не постоји узрочно последична веза између било ког личног својства ББи поступања ВВ.

 

 • На основу утврђеног чињеничног стања у овом предмету, неспорно је да ББ, у чије име је поднета притужба, као репрезентативка Србије у кајаку на мирним водама у дисциплинама К1-200m, К1-500 m и К2- 500m, током 2019. године, према прописаним критеријумима испуњавала услове за стицање статуса репрезентативке у кајаку на мирним водама. Такође, неспорно је, да је као репрезентативка Србије у кајаку на мирним водама учествовала на међународним такмичењима у 2019. години. Међутим, чињеница да није учествовала на свим међународнима такмичењима (на првом светском купу и Европским играма) у конкретном случају није узроковано било којим њеним личним својством.

 

 • Имајући у виду све наведено, Повереник за заштиту равноправности констатује да у овој правној ствари нема повреде права из Закона о забрани дискриминације, јер нема неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања ВВ према ББ у односу на друге такмичарке, на основу било ког њеног личног својства, укључујући и лично својство наведено у притужби.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби АА, коју је поднео у име ББ, утврђено је да ВВ није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 

Против овог мишљења  није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 1. став 2.

[3] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06)

[4] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09)

[5] „Службени гласник РС, бр. 10/16

[6]  доступан на: https://www.kajaksrbija.rs/wpcontent/uploads/2018/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-17.04.2016..pdf

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1219-19 Мишљење по притужби због дискриминације на основу чланства у удружењу-спортском клубу Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top