1112-22 Притужба против КПЗ због дискриминације по основу верског убеђења

бр. 07-00-721/2022-02  датум: 9.10.2023.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето поводом притужбе АА против Казнено-поправног завода у Нишу, због дискриминације на основу верског убеђења. У притужби је наведено да се подносилац притужбе налази на издржавању казне затвора у Казнено-поправном заводу у Нишу и да као православац за славу није добио намирнице које је тражио (уље, шећер, ајвар…) за разлику од исламских верника који за Бајрам и Рамазан добијају боље оброке јер им се даје зејтин, шећер, пиринач, брашно и по два бокса цигарета. У изјашњењу Казнено-поправног завода у Нишу наведено је да се припадници различитих вероисповести третирају једнако, тако да им је омогућено право на верски обред, да држе и читају верску литературу, да их посети свештено лице или други верски службеник. Даље се наводи да осуђена лица исламске вероисповести, на издржавању казне затвора у овом Заваду добијају првог и последњег дана Рамазана, као и за Курбан бајрам, по пола килограма брашна и шећера и по пола литра зејтина, како би извршили припрему хране у складу са својим верским обичајима, јер током трајања празника не конзумирају храну преко дана, те им је омогућено да храну коју би добили путем редовних оброка преко дана, добијају у време вечере, у складу са верским обичајима. Такође је наведено да осуђена лица православне вероисповести на Божић и на Ускрс добијају свечани ручак и да им је омогућено да конзумирају посну храну у време трајања поста (божићног, петровског, ускршњег и госпојинског, као и сваке среде и петка) тако што се формира јеловник која осуђена лица могу да изаберу уместо редовног јеловника. Након пријема изјашњења, Поверенику за заштиту равноправности се допуном притужбе поново обратио АА указујући да трпи штетне последице јер се обратио Поверенику ради заштите од дискриминације, наводећи да је премештен у „Други“ павиљон и да је закључан од 24 до 22 часа, да му је ускраћено право да користи писаћу машину и да је лоша хигијена у заводу. Повереник је поново затражио да се Казнено-поправни завод изјасни на ове околности и у изјашњењу Завода је наведено да је узрок промене смештаја преоптерећење смештајних капацитета и спровођење уобичајне процедура и да се смештај осуђених лица у „Другом“ павиљону не разликује од смештаја у осталим павиљонима у затвореном делу завода, да се собе крече по плану одржавања, да је осуђеним лицима смештеним у „Другом“ павиљону предвиђен боравак на свежем ваздуху у трајању од 2 сата и да могу користити телефон сваког дана за време шетње, као и да је Основни суд у Нишу обавестио КПЗ Ниш да је неопходно осуђеном АА одузети писаћу машину, имајући у виду да је осумњичен и да се терети за извршење два кривична дела фалсификовање исправа у којима је као средство извршења коришћена писаћа машина. Након спроведене анализе, Повереник је утврдио да је Казнено-поправни завод у Нишу због различитих верских обичаја оправдано различито третирао осуђена лица православне и исламске вероисповести како би храну конзумирали у складу са својим верским обичајима који се међусобно разликују у погледу врсте хране и времена њихове конзумације, а све у циљу остваривања верских права и спровођења верских обреда које се у случају исламских обичаја спроводе и током ноћи. Такође, на основу утврђених чињеница и изведених доказа утврђено је да до промене смештаја и ускраћивања права на коришћење писаће машине није дошло из разлога што се АА обратио притужбом Поверенику за заштиту равноправности и затражио заштиту од дискриминације. По спроведеном поступку Повереник је донео мишљење да Казнено-поправни завод у Нишу није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА против Казнено-поправног завода у Нишу (у даљем тексту КПЗ Ниш), сматрајући да је дискриминисан на основу верског убеђења као личног својства.

1.2. У притужби и допунама притужбе АА, између осталог, навдено је:

 • да је на издржавању казне затвора у КПЗ Ниш и да као православац за славу није добио намирнице које је тражио (уље, шећер, ајвар, кекс…) за разлику од исламских верника који за Бајрам и Рамазан добијају боље оброке и даје им се зејтин, шећер, пиринач, брашно и по два бокса цигаретa;
 • да за Божић и Ускрс сви, без обзира на вериосповест, добијају боље оброке, као што је колач/пудинг и комад меса до 100g, што се иначе не даје;
 • да након што је Повереник затражио да се КПЗ Ниш изјасни на наводе из притужбе, службеницу су га питали „Ко си ти да дижеш на тај ниво обраћања и да ли си свестан последица?“;
 • да je кажњен што указује на кршње закона;
 • да сада нема право на чајџиницу да спреми себи топли напитак, да изађе у ходник да обиђе друга осуђена лица, као и да сходно потребама телефонира, јер то сада може учинити само у току два сата када борави на свежем ваздуху;
 • да je премештен у „Други“ павиљон и да се према њему поступа као да је у одељењу појачаног надзора;
 • да му је ускраћено право да користи писаћу машину;
 • да је веома лоша хигијена у Заводу са великим бројем буба;
 • да је смештен у соби без ваздуха и вентилације, са три особе у 7,92m2, са чучавцем над главом и уз сто за обед;
 • да је 22 сата херметички закључан и издвојен од свега;
 • да некада за време поста добија заредом и по четири пута исти оброк, као и да нема потребне разноврсности у исхрани;
 • да се због свега наведеног обратио и Заштитнику грађана.

У прилогу притужбе достаљено је између осталог: 1) већи број поднесака упућен КПЗу Ниш; 2) Већи број одговора КПЗ Ниш на поднеске подносиоца притужбе; 3) Већи број притужби упућен КПЗу Ниш; 4) Решење КПЗа Ниш бр. 24-9-1922/2023-06/1 од 8. марта 2023. године; 5) Решење КПЗа Ниш бр. 24-9-6020/23-06/1 од 9. јуна 2023. године; 6) Картон Болнице КПЗ Ниш, у којем је наведено: „осуђеник … ОПН.

1.3. Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, и у складу са чланом 37. Закона о забрани дискриминације[1] у току поступка затражио је изјашњење на наводе из притужбе од КПЗ Ниш.

1.4. У изјашњењу и допунама изјашњења, између осталог, наведено је:

 • да се припадници различитих вероисповести третирају једнако, тако да им је омогућено право на верски обред, да држе и читају верску литературу, да их посети свештено лице или други верски службеник у складу са чланом 125. Закона о извршењу кривичних санкција и чланом 44. Правилника о кућном реду казнено-поправних завода и окружних завода;
 • да је чињеница да су обреди различитих вероисповести различити, због чега оно што је омогућено осуђеним лицима различите вероисповести у циљу вршења обреда, не треба упоређивати, те ће тако доћи до погрешног закључка да оно што се да/омогући припадницима једне вероисповести, нужно и једнако треба дати/омогућити и лицима која исповедају другу веру;
 • да осуђена лица исламске вероисповести, на издржавању казне затвора у овом Заводу, о трошку овог Завода, добијају првог и последњег дана Рамазана, као и за Курбан бајрам, по пола килограма брашна и шећера и по пола литара зејтина, како би извршили припрему хране у складу са својим верским обичајима. Како током трајања празника не конзумирају храну преко дана, то им је током издржавања казне затвора омогућено да храну коју би добили путем редовних оброка преко дана, добијају у време вечере, како би храну могли да конзумирају у делу дана у складу са обичајима. У време Курбан бајрама, осуђеним лицима исламске вероисповести даје се по пола килограма брашна и шећера и пола литра зејитина;
 • да лица лишена слободе православене вероисповести, за Божић и за Ускрс добијају свечани ручак. Њима је омогућено да конзумирају посну храну у време трајања поста (божићног, петровског, ускршњег, госпојинског, као и сваке среде и петка) тако што се формира верски јеловник која осуђена лица могу да изаберу уместо редовног јеловника.
 • да се у кругу овог Завода налази црква, у којој се литургија врши током целе године за време значајнијих верских празника;
 • да се у Заводу спроводе и православни обреди, као што је фарбање јаја за Ускрс;
 • да су Исламска заједница и Епархија Нишка Српске православне цркве, Казнено – поправном заводу у Нишу, доделиле верску литературу, која се налази у библиотеци овог Завода и доступна је осуђеним лицима;
 • да су наводи из притужбе да се припадницима исламске вероисповести деле боксeви цигара неосновани.
 • да је АА промењен смештај из другог крила „Ц“ павиљона у „Други“ павиљон, а узрок промене смештаја је преоптерећење смештајних капацитета и спровођење уобичајне процедуре у складу са правом стручних служби Завода да врше управљање специјалним капацитетима Завода. Премештај именованог у „Други“ павиљон не представља смештај под појачаним надзор, са чиме је осуђени упознат више пута као и у одговору на поднесак број 24-9-3644/23-06/1 од 7. априла 2023. године;
 • да су одлуком управника завода у „Другом“ павиљону одређене посебне просторије у којима се спроводи посебна мера смештаја под појачаним надзором које су физички одвојене од просторија намењених за смештај  осталих осуђених лица, те се самим тим смештај осуђених лица у „Другом“ павиљону не разликује од смештаја у осталим павиљонима у затвореном делу завода;
 • да се собе крече по плану одржавања који се усклађује са потребама  Службе за обезбеђење и добијених средстава  од Управе за извршење кривичних санкција;
 • да је осуђеним лицима смештеним у „Другом“ павиљону предвиђен боравак на свежем ваздуху у трајању од 2 сата, како је прописано чланом 42. Правилника о кућном реду казнено поправних завода и окружних затвора и да могу користити телефон сваког дана за време шетње;
 • да осуђени АА поседује проширено право на круг лица која га могу посетити у које спадају даљи сродници, пријатељи и други;
 • да је чланом 32. став 5. Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица прописано да осуђеног са изменама програма поступања, односно разлозима за наставак реализације истог програма поступања упознаје запослени на пословима третмана и ст. 6. истог Правилника прописано је да су програм поступања, као и његове измене саставни део досијеа осуђеног у складу са Законом;
 • да је у конкретном случају одлука о изменама програма поступања донета 9. марта 2023. године са којом је осуђени упознат 15. марта 2023. године;
 • да је Основни суд у Нишу дописом Су.бр. VIII 71/2023 од 9. марта 2023. године обавестио КПЗ Ниш да је неопходно осуђеном АА одузети писаћу машину, имајући у виду да је осумњичен и да се терети за извршење два кривична дела фалсификовања исправа у којима је као средство извршења коришћена писаћа машина, као и да постоји основана сумња да именовани пружа правне савете осталим осуђеним лицима;
 • да се из наведеног може закључити да осуђеном сем промене смештаја није промењен статус нити су му повређена и ускраћена права током издржавања казне затвора у Заводу;
 • да одлука о промени програма поступања и промена смештаја осуђеном представља уобичајену процедуру, а све у циљу одржавања безбедности и сигурности осуђених лица у Заводу и растерећења смештајних капацитета;
 • да АА није одређена посебна мера „Смештај под појачаним надзором“. Наведена мера одређује се решењем управника Завода или лица којег он овласти, а на образложени предлог Службе за обезбеђење или Службе за третман, што у конкретном случају није. То што је на рецепту осуђеног лица уписана скраћеница ОПН, иста означава зграду ОПН, јер је колоквијално познато која је зграда у Заводу позната као ОПН и „Други“ павиљон, а за лекара Службе за здравствену заштиту у Заводу је потпуно небитан формални распоред осуђеног лица;
 • да се посебна мера „Смештај под појачаним надзором“ извршава у просторијама које се налазе у сутерену „Другог“ павиљона, означени ознакама ПН1 и ПН6 посебно одређени за ту намену. Како је осуђено лице АА све време боравио у просторијама на спрату у собама бр. 10 и бр. 24 у „Другом“ павиљону, што говори да су нетачни наводи именованог да се води као ОПН;
 • да осуђена лица које бораве у „Другом“ павиљону, а према којима није одређена нека од посебних мера предвиђена законом, имају у потпуности иста права као и осуђена лица исте васпитне групе, осталих павиљона у затвореном делу Завода.
 • да је у погледу коришћења заједничких просторија, осуђеним лицима у „Другом“ павиљону на располагању заједничка просторија која се користи према распореду група одређених за боравак на свежем ваздуху. Једино ограничење у погледу коришћења заједничких просторија је то, што се у овој просторији повремено одржавају дисциплинске распаве које се воде поводом учињених дисциплинских преступа осуђених лица;
 • да се црква у Заводу налази у „Ц“ павиљону и да је неопходно да се лица осталих павиљона, укључујући и „Други“ павиљон, благовремено пријаве надзорнику павиљона, како би се извршила процена ризика и организовало довођење до цркве. Да је АА вођен у цркву која се налази у Заводу увек када се обраћао на наведени начин;
 • да просторије за боравак осуђених лица у „Другом“ павиљону испуњавају услове и критеријуме прописане Законом о извршњењу кривичних санкција и да су исте предмет сталне контроле како владиних тако и невладиних организација, те су нетачни наводи осуђеног да је смештен у просторијама без ваздуха и светла, односно у просторијама у којима тоалет није одвојен од спаваоне.
 • да је осуђени АА боравио на спрату у „Другом“ павиљону, у собама бр. 10 и бр. 24, коју је делио углавном са једним осуђеним лицем, а само изузетно са двојицом осуђених лица у случају повећаног бројног стања, као и у случају кречења „Другог“ павиљона.

У прилогу изјашњења достаљено је: 1) Допис КПЗ Ниш број 7-255/2023-06/4 од 14. јуна 2023. године; 2) Одлуке о измени програма поступања од 9. марта 2023. године; 3) Допис Основног суда у Нишу Су.бр. VIII 71/2023 од 9. марта 2023. године; 4) Одговор КПЗ Ниш на поднесак број 24-9-3644/23-06 од 3. априла 2023. године; 5) Фотокопију изјашњења Службе за обезбеђење од  19.9.2023. године; 6) Фотокопију изјашњења надзорника „Другог“ павиљона бр. 031-35-773/2023-03; 7) Фотокопију изјашњења Службе за третман од 19. септембра 2023. године; 8) Фотокопију изјашњења Службе за здравствену заштиту од 18. септембра 2023. године; 9) Фотокопију налога управника Завода бр. 24-7931/2022-01 од 27. јула 2022. године;

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У дописима КПЗ Ниш број 24-9-3347/23-06/1 од 29. марта 2023. године, 24-9-3398/23-06/1 од 29. марта 2023. године и 24-9-3580/2023-06, наведено је да је КПЗ Ниш припадницима муслиманске вероисповести, која су се пријавила на пост – Рамазан, поделио 0,5 кг шећера и 0,5 л уља, као и хлеб из дневне производње од тог дана, како би извршили припрему хране у складу са својим верским обичајима. Наводи се да током трајања празника Рамазана не конзумирају храну преко дана, обедовање се спроводи у вечерњим сатима до краја дана те им је омогућено да храну коју би добили путем редовних оброка преко дана, добијају у време вечере, како би храну могли да конзумирају у делу дана у складу са обичајима.

 

2.2. Увидом у јелевнике за посне дане у КПЗ Ниш, који су достављени уз изјашњење, утврђено је да садржи посну исхрану (као што је нпр. ослић печени, шницла од соје, сардина, рибља паштета, кромпир паприкаш са сојом, посни пасуљ итд.) у време трајања божићног, петровског, ускршњег и госпојинског поста, као и сваке среде и петка.

 

2.3. Међу странама је неспорно да осуђена лица добијају свечани ручак у време Божића и Ускрса.

 

2.4. Увидом у допис Основног суда у Нишу Су.бр. VIII 71/2023 од 9. марта 2023. године утврђено је да је Основни суд у Нишу обавестио КПЗ Ниш да је неопходно осуђеном АА одузети писаћу машину, имајући у виду да је у предмету К 585/21 осумњичен и да се терети за извршење два кривична дела фалсификовања исправа из чл. 355. ст. 1. КЗ-а у вези са чл. 61. КЗ-а, док се у предмету К. бр. 597/21 терети за извршење два кривична дела фалсификовање исправа из чл. 355. ст.1 КЗ-а кривично дело давање лажног исказа из чл. 335. ст. 2. КЗ-а у вези става 1. КЗ-а и кривично дело посебни случајеви фалсификовања исправа из чл. 356. ст.1. у вези са чл.3 55 ст. 2. у вези ст. 1. КЗ-а, а у којима је управо као средство извршења коришћена писаћа машина приликом попуњавања спорних уплатница. Наводи се и да се допис не односи на ограничавање његовог права на подношење поднесака, притужби итд., већ да му се само онемогућује коришћење писаће машине, а све ради несметаног вођења наведених кривичних поступака и спречавања даљих сличних ситуација.

 

2.5. У Одлуци о измени програма поступања од 9. марта 2023. године за АА наведено је да је на предлог Стручног тима дошло до промене смештаја из павиљона Ц у Други павиљон, због преоптерећености смештајних капацитета.

 

2.6. У допису 24-9-3644/23-06/1 од 7. априла 2023. године наведено је да је АА премештен из павиљона „Ц“ у „Други“ павиљон по основу Одлуке о измени програма поступања управника завода број 24-7-812/23-02 од 9. марта 2023. године, на предлог стручног тима, због преоптерећености смештајних капацитета. Наводи се и да узрок премештаја није дисциплински  преступ или било који други разлог, већ спровођење уобичајене процедуре, а у складу са правом стручних служби завода да врше управљање специјалним капацитетима завода.

2.7. Увидом у решење КПЗ Ниш бр. 24-9-1922/2023-06/1 од 8. марта 2023. године, које је донето на основу притужбе АА утврђено је да се притужба усваја у делу који се односи на завођење аката, с обзиром да је примио трећи примерак акта без убележеног датума када је поднесак поднет, а одбија се у делу који се односи на неравноправан положај по основу верског убеђења;

2.8. У изјашњењу Службе за обезбеђење од 19.9.2023. године наведено је да је АА промењен смештај дана 9. марта 2023. године из павиљона Ц у „Други“ павиљон из разлога преоптерећења смештајних капацитета, где је боравио до 13. јула 2023. године када му је промењен смештај у Б павиљон. Даље је наведено да је према наведеном осуђенику за све боравка у „Другом“ павиљону нису одређене посебне мере. Посебна мера „Смештај под појачаним надзором“ извршава се у просторијама које се налазе у сутерену „Другог“ павиљона, означених ознакама ПН1 до ПН6, посебно одређени за ту намену одлуком управика завода. Такође је наведено да је осуђени АА све време боравка у наведеном павиљону боравио у просторујама на спрату у собама бр. 10. и 26;

2.9. У изјашњењу Службе за обезбеђење од 19.9.2023. године наведено је да је АА у „Другом“ павиљону била на располагању заједничка просторија која се користи према распореду група, а једино ограничење у погледу коришћења заједничких просторија тиче се времена одржавања дисиплинских расправа, које се повремено одржавају у наведеној просторији;

2.10. У изјашњењу Службе за обезбеђење од 19.9.2023. године наведени се да је АА током боравка у „Другом“ павиљону боравио у собама број 10 и 24, које је делио углавном са једним осуђеником, а само изузетно са двојицом и то услучају повећаног бројног стања, односно сређивања и кречења павиљона. Даље се наводи да просторије за боравак осуђених лица у наведеном павиљону испуњавају услове и критеријуме прописане чл. 77 Закона о извршењу кривичних санкција;

2.11. У изјашњењу надзорника „Другог“ павиљона бр. 031-35-773/2023-03 од 19.9.2023. године наведено је да је АА, као и осталим осуђеним лицима из „Другог“ павиљона, омогућавана посета заводској цркви увек када су благовремено поднели захтев.

2.12. У изјашњењу службе за третман бр. 07-5605/2023-02/5 од 19.9.2023. године наведено је да је АА био у прилици да се обрати службеним лицима и на тај начин се пријави како би био одведен на литургију која се одржава у заводској цркви, као и да је био у прилици да се обрати за разговор са свештеним лицем;

2.13. У изјашњењу службе за здравствену заштиту бр. 07-5605/2023-04/3 од 18.9.2023. године наведено је да је на рецепту поред имена, презимена, матичног броја и назива лека уписана скраћеница ОПН, јер је колоквијално познато која је зграда затвора позната као „ОПН“ или „Други“ павиљон. Даље је наведено да је за рад лекара потпуно небитан формални распоред осуђеника;

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

Повереник за заштиту равноправности, приликом давања мишљења у овом предмету, разматрао је наводе из притужбе и изјашњења, достављених прилога, као и релевантне међународне и домаће правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

  • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.
  • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода[2]у члану 9. став 1. прописује да свако има право на слободу мисли, савести и вероисповести. Ово право укључује слободу промене вере или уверења и слободу човека да, било сам или заједно с другима, јавно или приватно, испољава веру или уверење молитвом, проповеди, обичајима и обредом, а ставом 2. истог члана прописано је да слобода исповедања вере или убеђења може бити подвргнута само оним ограничењима која су прописана законом и неопходна у демократском друштву у интересу јавне безбедности, ради заштите јавног реда, здравља или морала, или ради заштите права и слобода других. Општа забрана дискриминације прописана је чланом 14. тако да се уживања права и слобода предвиђена Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода обезбеђују без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус. Потребно је напоменути да се Протоколом бр. 12 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, успоставља општија забрана дискриминације и да овај Протокол обезбеђује додатну заштиту од дискриминаторног поступања у државама које су ратификовале овај уговор.
  • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
  • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима[4]. Чланом 1 ставм 1. прoписaнo je дa дискриминaциja пoстojи aкo сe пoступa прoтивнo нaчeлу слoбoднoг испoљaвaњa вeрe или увeрeњa, oднoснo aкo сe лицу или групи лицa ускрaћуje прaвo нa стицaњe, oдржaвaњe, изрaжaвaњe и прoмeну вeрe или увeрeњa, кao и прaвo дa привaтнo или jaвнo изнeсe или пoступи схoднo свojим увeрeњимa. Чланом 9. је прописано да дискриминaциja пoстojи aкo сe прeмa лицу или групи лицa нeoпрaвдaнo пoступa лoшиje нeгo штo сe пoступa или би сe пoступaлo прeмa другимa, искључивo или углaвнoм збoг тoгa штo су трaжили, oднoснo нaмeрaвajу дa трaжe зaштиту oд дискриминaциje или збoг тoгa штo су пoнудили или нaмeрaвajу дa пoнудe дoкaзe o дискриминaтoрскoм пoступaњу.
  • Закон о црквама и верским заједницама[5] чл. 1. прописује слободу вероисповести као право на слободу савести и вероисповести које се гарантује свакоме, у складу са Уставом. У смислу овог закона, слобода вероисповести обухвата: слободу да се има или нема, задржи или промени вероисповест или верско уверење, односно слободу веровања, слободу исповедања вере у Бога; слободу да се појединачно или у заједници са другима, јавно или приватно, испољава веровање или верско уверење учествовањем у богослужењу и обављањем верских обреда, верском поуком и наставом, неговањем и развијањем верске традиције; слободу да се развија и унапређује верска просвета и култура. Забрана верске дискриминације прописана је чл. 2. тако да нико не сме бити подвргнут принуди која би могла угрозити слободу вероисповести, нити сме бити присиљен да се изјасни о својој вероисповести и верским уверењима или њиховом непостојању. Поред тога, чл. 2. став прописује да нико не може бити узнемираван, дискриминисан или привилегован због својих верских уверења, припадања или неприпадања верској заједници, учествовања или неучествовања у богослужењу и верским обредима и коришћењу или некоришћењу загарантованих верских слобода и права, као и да не постоји државна религија.
  • Законом о извршењу кривичних санкција[6] у члану 7. уређује забрану дискриминације, у коме је наведено да лице према коме се извршава кривична санкција не сме бити стављено у неравноправан положај због расе, боје коже, пола, језика, вере, политичких и других уверења, националног или социјалног порекла, имовног стања, образовања, друштвеног положаја или другог личног својства. Чланом 8. прописано је да лице према коме се извршава кривична санкција има право на заштиту основних права прописаних Уставом, потврђеним међународним уговорима, општеприхваћеним правилима међународног права и овим законом (став 1). Лице према коме се извршава кривична санкција може бити ограничено у основним правима само у мери неопходној за извршење кривичне санкције и у поступку прописаном овим законом (став 2). Против појединачних аката којима се решава о правима и обавезама лица према коме се извршава кривична санкција дозвољена је судска заштита, коју у складу са овим законом обезбеђује судија за извршење кривичних санкција (став 3).

Чланом 43. овог закона прописанио је да је сврха извршења казне затвора да осуђени током извршења казне, применом одговарајућих програма поступања, усвоји друштвено прихватљиве вредности у циљу лакшег укључивања у услове живота после извршења казне како убудуће не би чинио кривична дела. Чланон 82. прописано је да осуђени има право на исхрану подобну да одржи његово добро здравље и снагу, на три оброка дневно чија укупна вредност не сме бити мања од 12.500 џула став 1). Осуђеном се обезбеђује исхрана водећи рачуна о његовим верским уверењима, а према могућностима завода (став 3). Члан 125. прописује верска права осуђених лица, у вези са тим осуђени има право: 1) на верски обред; 2) да држи и чита верску литературу; 3) да га посети свештено лице или други верски службеник. Ако у заводу постоји довољан број осуђених исте вероисповести, на њихов захтев, управник завода ће дозволити свештеном лицу или другом верском службенику те вероисповести да их редовно посећује или да у заводу има редовну службу или наставу. Осуђени слободно одлучује да ли ће да присуствује верском обреду или посети свештеног лица, односно другог верског службеника. Верски обред обавља се у посебној, прикладној просторији завода. Време, трајање и начин коришћења верских права уређују се прописом о кућном реду завода.

 • Правилник о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора[7] у члану 33. прописује осуђеном обезбеђују три оброка дневно (доручак, ручак и вечера) који се дају у правилним размацима са одговарајуће припремљеном, послуженом и разноврсном храном (став 1). Најмање два пута недељно осуђеном се обезбеђује свеже воће и поврће у складу са годишњим добом. Послужени оброци морају задовољавати хигијенске стандарде (став 2). Осуђеном се, у складу са Законом, обезбеђује исхрана водећи рачуна о његовим верским уверењима, а према могућностима завода (став 3). Истим правилником у чл. 44. прописанио је да осуђеног може једном недељно да посети свештено лице или други верски службеник (став 1). Ако у заводу постоји довољан број осуђених исте вероисповести, на њихов захтев, у складу са Законом, управник завода ће дозволити свештеном лицу или другом верском службенику те вероисповести да их редовно посећује или да у заводу има редовну службу или наставу (став 2). Чланом 54. прописано је да у циљу остваривања својих права осуђени се, у складу са Законом, може поднеском писмено обратити начелнику службе или другом овлашћеном лицу из одговарајуће службе завода. (став 1) Осуђени може, у складу са Законом, поднети притужбу управнику завода због повреде права или других неправилности које су у заводу учињене према њему (став 2). Уколико се предмет притужбе односи на један или више поднесака из става 1. овог члана осуђени ће у образложењу притужбе навести разлоге због којих је незадовољан одговором овлашћеног лица (став 3). Уколико се притужба односи на тежу повреду радних обавеза и дужности од стране запосленог лица, управник или лице које он одреди, одмах ће испитати основаност притужбе и предузети мере за спречавање даљег наступања штетних последица (став 4). Уколико се притужба односи на угрожавање или повреду тела или здравља осуђеног, управник завода ће, у складу са Законом, наредити да лекар одмах прегледа осуђеног и да о томе сачини извештај (став 5). Чланом 62. прописано је да подношење поднесака, притужби, жалби или тужби, не повлачи одговорност осуђеног и он због тога не може бити изложен било каквом кажњавању, малтретирању или узнемиравању.

Анализа навода из притужбе, изјашњења и прилога са аспекта антидискриминационих прописа

 • Задатак Повереника за заштиту равноправности у конкретном случају је да утврди: 1) да ли је КПЗ Ниш према осуђеног АА ставио у неповољнији положај због његовог верског убеђења, односно због православне вероисповести, посебно у односу на осуђена лица исламске вероисповести; 2) да ли је КПЗ Ниш, након што се АА обратио притужбом Поверенику, неоправдано лошије према њему поступао, искључивo или углaвнoм збoг тoгa што је тражио заштиту од дискриминације;
 • Повереник за заштиту равноправности је приступио анализи навода из притужбе, изјашњења и достављених доказа. У току поступка анализирани су само они наводи из притужбе и изјашњења, као и достављени докази који су од значаја за утврђивање дискриминације. Наводи који се односе на евентуалне пропусте у раду или поступању за које су надлежни други државни органи, нису узети у разматрање, посебно имајући у виду да се из предмета може закључити да се подносилац притужбе обратио и Заштитнику грађана који обавља послове националног механизма за превенцију тортуре, сходно Закону о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. У надлежности наведеног органа је да редовно проверава третман лица лишених слободе у установама детенције, да даје препоруке надлежним органима у циљу побољшања третмана и положаја лица лишених слободе и спречавања тортуре, у складу са одредбама Опционог протокола. Такође, има право на несметан, ненајављен и свакодобан приступ свим установама и свим просторијама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе; да насамо разговара са тим лицима и са службеним лицима, која су обавезна да сарађују тим поводом, као и са свим осталим лицима која могу имати информације значајне за поступање према лицима лишеним слободе; на приступ свој документацији која се односи на та лица; да надлежним органима даје препоруке у циљу побољшања начина поступања према лицима лишеним слободе и унапређења услова у којима се она задржавају или затварају.[8] У вези са тим, услови смештаја у којима се налази подносилац притужбе, као и да ли је врста и количина намирница адекватна биће предмет поступка који води Заштитник грађана.
 • Законом о извршењу кривичних санкција у члану 125. прописано је да осуђени има право: 1) на верски обред; 2) да држи и чита верску литературу; 3) да га посети свештено лице или други верски службеник. Ако у заводу постоји довољан број осуђених исте вероисповести, на њихов захтев, управник завода ће дозволити свештеном лицу или другом верском службенику те вероисповести да их редовно посећује или да у заводу има редовну службу или наставу. Осуђени слободно одлучује да ли ће да присуствује верском обреду или посети свештеног лица, односно другог верског службеника. Верски обред обавља се у посебној, прикладној просторији завода. Време, трајање и начин коришћења верских права уређују се прописом о кућном реду завода. У изјашњењу надзорника „Другог“ павиљона бр. 031-35-773/2023-03 од 9.2023. године наведено је да је АА, као и осталим осуђеним лицима из „Другог“ павиљона, омогућавана посета заводској цркви увек када су благовремено поднели захтев. Док је у изјашњењу службе за третман бр. 07-5605/2023-02/5 од 19.9.2023. године наведено да је АА био у прилици да се обрати службеним лицима и на тај начин се пријави како би био одведен на литургију која се одржава у заводској цркви, као и да је био у прилици да се обрати за разговор са свештеним лицем.
 • Правилником о кућном реду казнено-поправних завода и окружних затвора[9] у члану 33. став 3. прописано је да се осуђеном, у складу са Законом, обезбеђује исхрана водећи рачуна о његовим верским уверењима, а према могућностима завода.
 • С тим у вези, у изјашњењу од јануара 2023. године, наводи се да су осуђена лица исламске вероисповести добијала првог и последњег дана Рамазана по пола килограма брашна и шећера и по пола литара зејтина како би извршили припрему хране у складу са својим верским обичајима, јер током трајања празника не конзумирају храну преко дана, те им је омогућено да храну коју би добили путем редовних оброка преко дана, добијају у време вечере, како би храну могли да конзумирају у делу дана у складу са обичајима. У вези са тим, Повереник је мишљења да је оправдано што је КПЗ Ниш у конкретном случају додељивао наведене намирнице само припадницима исламске вероисповести и што је прилагодио начин дистрибуције оброка. Обреди различитих вероисповести се разликују, самим тим омогућавање другачијег начина исхране лицима одређене вероисповести у циљу вршења верског обреда је оправдано и не представља неоправдано прављење разлике у смислу Закона о забрани дискриминације.
 • Увидом у јеловнике за посне дане у КПЗ Ниш, који су достављени уз изјашњење, утврђено је да садржe посну исхрану (као што је нпр. ослић печени, шницла од соје, сардина, рибља паштета, кромпир паприкаш са сојом, посни пасуљ итд.) у време трајања божићног, петровског, ускршњег и госпојинског поста, као и сваке среде и петка, те је неспорно да је затвореницима православне вероисповести омогућена посна храна у време трајања поста. Такође, међу странама је неспорно да се у кругу КПЗ Ниш налази црква, као и да осуђена лица добијају свечани ручак у време Божића и Ускрса.
 • Законом о извршењу кривичних санкција, одредбом члана 75. став 1. је прописано да одлуку o прoгрaму пoступaњa и нaкнaднoм рaзврстaвaњу дoнoси упрaвник зaвoдa нa oбрaзлoжeн прeдлoг стручнoг тимa, кojи сe зaснивa нa oцeни испуњeнoсти услoвa прoписaних прoписoм министрa нaдлeжнoг зa пoслoвe прaвoсуђa кojи урeђуje трeтмaн, прoгрaм пoступaњa, рaзврстaвaњe и нaкнaднo рaзврстaвaњe oсуђeних. Дана 15. марта 2023. године АА је упознат са одлуком о измени програма поступања број 24-7-812/2013-02 од 9. марта 2023. године, у којој је наведено да је на предлог Стручног тима дошло до промене смештаја из павиљона Ц у Други павиљон, због преоптерећености смештајних капацитета. Такође, увидом у Извештај о остваривању програма поступања од 3. марта 2023. године може се утврдити да АА нису истицане дисиплинске мере, нити постоји појачан безбедносни ризик. Увидом у допис 24-9-3644/23-06/1 од 7. априла 2023. године у току поступка је утврђено да узрок премештаја АА из павиљона Ц у „Други павиљон“ није дисциплински поступак или били који други разлог и да не представља смештај под појачаним надзором, већ спровођење уобичајних процедура, на предлог Стручног тима, због преоптерећености смештајних капацитета, а у циљу одржавања реда и безбедности. Такође, у изјашњењу Службе за обезбеђење од 19.9.2023. године наведено је да се посебна мера „Смештај под појачаним надзором“ извршава у просторијама које се налазе у сутерену „Другог“ павиљона, означених ознакама ПН1 до ПН6, посебно одређени за ту намену одлуком управника завода, а да је подносилац притужбе све време боравка у наведеном павиљону боравио у просторујама на спрату у собама бр. 10 и 26. На основу изведених доказа се може закључити да разлог премештаја није обраћање Поверенику за заштиту равноправности, имајући у виду управо да АА од дана подношења притужбе нису изрицане никакве дисциплинске мере нити се како се у изјашњењу КПЗа Ниш наводи смештај у „Другом“ павиљону разликује од осталих смештаја у другим павиљонима у затворенодом делу затвора, као и да не представља смештај под појачаним надзором.
 • У изјашњењу Службе за обезбеђење од 19.9.2023. године наведено је да је АА у „Другом“ павиљону била на располагању заједничка просторија која се користи према распореду група, а једино ограничење у погледу коришћења заједничких просторија тиче се времена одржавања дисиплинских расправа, које се повремено одржавају у наведеној просторији. Из наведеног се може закључити да се ограничење у погледу коришћења заједничких просторија, када су се одржавале дисциплинке расправе, односило на сва лица лишена слободе која су боравила у наведеном павиљону, а не само на подносиоца притужбе, из чега произилази да разлог ограничења у погледу коришћења заједничких просторија није то што се подносилац притужбе обратио Поверенику.
 • Имајући у виду да је Повереник од КПЗ Ниш затражио да се изјасни на наводе из притужбе у јануару 2023. године, а да је тек након два месеца, односно у марту дошло до промене смештаја АА из павиљона Ц у Други павиљон, Повереник на основу наведеног, као и на основу Предлога измене програма стручног тима и Одлуке о измени програма поступања број 24-7-812/2023-02 од 9. марта 2023. године, закључује да до промене смештаја није дошло из разлога што се АА обратио Поверенику за заштиту равноправности, већ је разлог преоптерећеност смештајних капацитета, а у циљу одржавања реда и безбедности. Такође увидом у решење бр. 24-9-1922/2023-06/1 од 8. марта 2023. године, утврђено је да је КПЗ Ниш усвајио притужбу АА у делу који се односи на завођење аката, а одбија у делу који се односи на неравноправан положај по основу верског убеђења. С обзирим на наведено, Повереник закључује да КПЗ Ниш није аутоматски одбацивао захтеве подносиоца притужбе, већ је разматрао представке АА и након што се обратио Поверенику, што даље указује да КПЗ Ниш није према њему поступао нeoпрaвдaнo лошије нeгo штo сe пoступa или би сe пoступaлo прeмa другимa, искључивo збoг тoгa штo је трaжио зaштиту oд дискриминaциje.
 • У допису Основног суда Су.бр. VIII 71/2023 од 9. марта 2023. године наведи се да је Основни суд у Нишу обавестио КПЗ Ниш да је неопходно осуђеном АА одузети писаћу машину, имајући у виду да је у предмету К 585/21 осумњичен и да се терети за извршење два кривична дела фалсификовања исправа из чл.355 ст.1 КЗ-а у вези са чл. 61. КЗ-а, док се у предмету К бр. 597/21 терети уа извршење два кривична дела фалсификовање исправа из чл.355 став 1 КЗ-а кривично дело давање лажног исказа из чл. 335. став 2. КЗ-а у вези става 1. КЗ-а и кривично дело посебни случајеви фалсификовања исправа из чл. 356. став 1. у вези са чл. 355 став 2. у вези става 1. КЗ-а, а у којима је управо као средство извршења коришћена писаћа машина приликом попуњавања спорних уплатница. Даље је наведено да се допис не односи на ограничавање његовог права на подношење поднесака, притужби итд., већ да му се само онемогући коришћење писаће машине, а све ради несметаног вођења наведених кривичних поступака и спречавања даљих сличних ситуација. Такође се наводи да његово право на дописивање и подношење притужби не треба бити ограничено, већ је потребно да писмена пише ручно, као што то чини и већина осуђеника. У вези са тим, може се закључити да до ускраћивања права на коришћење писаће машине није дошло из разлога што се АА обратио Поверенику за заштиту равноправности.
 • Имајући у виду да АА у притужби и допунама притужбе указује на евентуална кршења права у КПЗ Ниш, а које нису у узрочно последичној вези са било којим његовим личним својством, Повереник подсећа да је на основу члана 126. став 1. Закона о извршењу кривичних санкција и члана 54. Правилника о кућном реду казнено-поправних завода и окружних завода прописано да се осуђeни мoжe, рaди oствaривaњa свojих прaвa, пoднeскoм oбрaтити нaчeлнику или другoм oвлaшћeнoм лицу из oдгoвaрajућe службe зaвoдa. Такође, у циљу остваривања својих права осуђени се, у складу са Законом, може поднеском писмено обратити начелнику службе или другом овлашћеном лицу из одговарајуће службе завода. Осуђени може, у складу са Законом, поднети притужбу управнику завода због повреде права или других неправилности које су у заводу учињене према њему. Уколико се притужба односи на тежу повреду радних обавеза и дужности од стране запосленог лица, управник или лице које он одреди, одмах ће испитати основаност притужбе и предузети мере за спречавање даљег наступања штетних последица. Уколико се притужба односи на угрожавање или повреду тела или здравља осуђеног, управник завода ће, у складу са Законом, наредити да лекар одмах прегледа осуђеног и да о томе сачини извештај. Даље на основу члана 56. Правилника о кућном реду казнено-поправних завода и окружних завода осуђени који не добије одговор на притужбу или није задовољан донетим решењем има право, у складу са Законом, да у року од осам дана од дана пријема решења, поднесе жалбу директору Управе за извршење кривичних санкција. Чланом 58. је прописано да ако осуђени сматра да је његово право повређено поступањем управника завода може, у складу са Законом, поднети притужбу директору Управе, у затвореној коверти.

 

Осуђени на основу члана 60. Правилника о кућном реду казнено-поправних завода и окружних завода има право, у складу са Законом, да поднесе захтев за судску заштиту против одлуке директора Управе, у року од три дана од дана достављања одлуке, ако сматра да је тиме незаконито ограничено или повређено неко од његових права предвиђено Законом (став 1). Изузетно, осуђени може, у складу са Законом, поднети захтев за судску заштиту директно судији за извршење у случају када му је право на живот или телесни интегритет озбиљно угрожено (став 2). Против одлуке судије за извршење о захтеву из става 2. овог члана осуђени може изјавити жалбу, у складу са Законом (став 3). Такође, осуђени може поднети притужбу Заштитнику грађана, у складу са законом[10].

 

3.19. Имајући у виду све наведено, Повереник констатује да је КПЗ Ниш због различитих верских обичаја и обреда, оправдано правио разлику између осуђених лица исламске и православне вероисповести у погледу врсте и периода дистрибуције хране у складу са верским обичајима, а све у циљу остваривања њихових верских права и спровођења верских обреда који се у случају осуђених лица исламске вероисповести спроводе и током ноћи. Такође, Повереник закључује да до промене смештаја и ускраћивања права на коришћење писаће машине није дошло из разлога што се АА обратио притужбом Поверенику за заштиту равноправности и затражио заштиту од дискриминације, као и да није изрицана посебна мера „Смештај под појачаним надзором“ и да није дошло до ограничавања права на дописивање и слање притужби.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку који је спроведен по притужби АА, против КПЗ Ниш утврђено је да нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, бр. 22/09 и 52/21

[2] Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људским права и основних слобода („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03, 5/05 и 7/05 – испр. и „Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр 12/10)

[3] „Службени гласник РС“, бр. 98/06 и 115/21

[4] Закон о забрани дискриминације, члан 2. став 2.

[5] Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06)

[6] „Службени гласник  РС“, бр. 55/14 и 35/19

[7] „Службени гласник РС“, бр. 110/14 и 79/16

[8] https://npm.rs/attachments/article/1147/Deset%20godina%20rada%20NPM-a.pdf

[9] „Службени гласник РС“, бр. 110/14 и 79/16

[10] „Службени гласник РС“, бр. 110/14 и 79/16

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1112-22 Притужба против КПЗ због дискриминације по основу верског убеђења Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top