Унутрашње уређење и организациона структура

Правилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у стручнoj служби Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти
(Рeшeњe o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник oбjaвљeнo у „Сл. глaснику РС“, бр. 111/12) DOCX


Графички приказ организационе структуре DOCX

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/unutrasnje-uredenje-i-organizaciona-struktura">
back to top