Светски дан детета

Светски дан детета проглашен је 20. новембра 1954. у Генералној скупштини Уједињених нација. Пет година касније, 20. новембра 1959. УН су усвојиле Декларацију о правима детета, а тачно 30 година потом и Конвенцију о правима детета, коју је Србија прихватила. Светски дан детета обележава се како би се скренула пажња јавности на све обавезе које друштво има према деци, као и на најважније проблеме са којима се деца суочавају. Дечја права су утврђена Ковненцијом о правима детета, коју су ратификовале 193 земље. Основни принципи Конвенције су: право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, право на партиципацију као и право на недискриминацију.

Print Friendly, PDF & Email
back to top