Стажисти на пракси у Поверенику за заштиту равноправности

Милан Усаиновић и Милан Николић апсолвенти су Правног факултета у Београду који су 1. јула почели шестомесечну праксу у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, у оквиру програма који се спроводи у сарадњи са Европским центром за права Рома из Будимпеште.

Програм стажирања траје 6 месеци и има за циљ да стажистима обезбеди непосредно искуство у раду у независној институцији, специјализованој за превенцију и заштиту од дискриминације и унапређивање равноправности.  Поред тога,  циљеви програма су и оснаживање припадника и припадница ромске националне мањине кроз упознавање да радом и  функционисањем Повереника за заштиту равноправности, стицање  практичног искуства и знања кроз свакодневни рад у Поверенику, продубљивање знања о различитим аспектима политика равноправности које су усмерене на инклузију ромске заједнице, подизање свести о неопходности укључивања свих мањинских група у  рад органа јавне власти  и  практична примена  знања и вештина стечених током студирања и/или претходног радног искуства.

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић подржава активности свих државних органа којима се подстиче инклузија Рома у друштвени живот Србије и истиче да се кроз овај пројекат јачају капацитети Повереника и размењују драгоцена искуства и знање која инситуцији надлежној за заштиту равноправности и забрану дискриминације помаже у стварању отворенијег и толерантнијег друштва.

Print Friendly, PDF & Email
back to top