Сaoпштeњe пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa oсoбa сa инвaлидитeтoм

Грађани и грађанке са инвалидитетом су међу најдискриминисанијим особама у Србији, њихов положај је и даље изузетно тежак, велика већина њих погођена је сиромаштвом, незапосленошћу и недостатом услуга у заједници, а и поред бројних мера не чини се довољно на адекватном решавању низа проблема, наводи повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поводом обележавања 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом.

Мере за унапређење њиховог положаја у разним областима постоје већ годинама, али у пракси ретко постижу жељене ефекте и често бивају схваћене као додатни терет уместо као допринос да људи који и даље живе поред нас а не са нама, буду равноправни чланови друштва коме могу много да пруже. Инвалидитет је годинама у самом врху по броју притужби поднетих Поверенику за заштиту равноправности и то у погледу пружања јавних услуга и коришћења објеката и површина, поступања органа јавне власти, као и на тржишту рада и приликом запошљавања. У посебно тешком положају налазе се жене са ивалидитетом, као и деца са инвалидитетом и сметњама у развоју која због недовољне подршке и недостатка педагошких асистената наилазе на препреке у образовању, у за то најважнијем периоду живота, наглашава Јанковић.

Повереница истиче да је неопходно што пре донети нову стратегију за унапређење положаја особа са инвалидитетом, као и мере које ће омогућити особама са инвалидитетом да у потпуности уживају сва права и имају корист од учешћа у друштву и економији. Напомињући да држава, као највећи послодавац, треба да да пример, повереница истиче да државне институције и јавна предузећа треба да запосле одговарајући број особа са инвалидитетом, а не да уместо тога, у складу са законским одредбама, уплаћују средства у буџетски фонд. Такође, треба решавати проблеме неприступачности здравствених, образовних и других јавних установа, као и прилагођавања градског превоза и стајалишта, уз приступачност информација и средстава комуникација.

Повереница подсећа да је потребно изменити и допунити законе који се тичу остваривања права особа са инвалидитетом, међу којима је и Закон о финансијској подршци породици са децом због чијих спорних одредби је поднела Уставном суду предлог за оцену уставности и законитости. Такође, потребно је изменити и прописе о пословној способности, обезбедити развој сервиса подршке у локалним заједницама, јачати капацитете у области инклузивног образовања на свим нивоима и спровести процес деинституционализације, наводи повереница Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top