Саопштење поверенице поводом извештаја Комесара Савета Европе за људска права

 

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истиче да извештај Комесара Савета Европе за људска права Нилса Муижниекса одражава реално стање ствари у Србији, када је реч о проблемима која постаје у вези са сузбијањем дискриминације и поштовањем људских права.

Повереница Јанковић истиче да су препоруке које су наведене у извештају Комесара Муижниекса идентичне препорукама које су налазе у Годишњем извештају Повереника за заштиту равноправности за 2014. годину. Зато повереница Јанковић још једном указује да је неопходно да сви делови друштвеног система у Србији – институције, државни органи и установе, као и организације цивилног друштва уложе доданте напоре како би се те препоруке што пре спровеле у дело.

„Потребно је без одлагања реформисати прописе о лишењу пословне способности у складу са савременим моделом инвалидитета и међународним стандардима у овој области како би се  обезбедило да особе са инвалидитетом уз одговарајућу подршку на равноправној основи уживају сва гарантована права, укључујући и право на пословну способност“, наводи повереница.

Она додаје да се под хитно мора смањити насиље над женама, које у свом корену има управо дискриминаторне ставове, а полиција, судство и други државни органи морају учинити све да се санкционишу случајеви породичног насиља, починиоци приведу правди и пооштре казнене одредбе које им се изричу. Повереница Јанковић сматра да је добро што се и у извештају Комесара Савета Европе констатује и уочава напредак у поштовању права ЛГБТ особа, и уједно скреће пажњу да су хомофобија и дискриминација ЛГБТ особа и даље присутне у Србији.

„Велику улогу у борби за веће поштовање људских права и смањење дискриминације имају медији са којима ћемо у наредном периоду интензивно радити како би повећали сензибилитет за теме које се тичу антидискриминације и толеранције. Веће поштовање ових стандара у медијском извшетавању, води нас ка заједничком циљу а то је развијање толеранијег и праведнијег друштва“, закључује повереница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top