Редован годишњи извештај за 2019. пред Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић представила је члановима Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Редован годишњи извештај Повереника о стању у области заштите равноправности за 2019.годину. Извештај је Народној скупштини Републике Србије предат у марту, непосредно пред увођење ванредног стања због пандемије КОВИД-19, а разматра се у изузетно тешким околностима у којима је цело друшво месецима усмерено на очување здравља и  живота људи.

У области рада и запошљавање и даље је трећина од укупног броја поднетих притужби, следе поступци пред органима јавне власти па област образовања, здравствене и социјалне заштите.       Посланици су детаљније упознати са препорукама за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности, које се односе на достојанствен рад, смањење несигурности на раду и омогућавање флексибилног радног времена; унапређење родне равноправности и јачање капацитета институција у пружању заштите од породичног и партнерског насиља; унапређење рада установа социјалне заштите, као и здравствених, образовних и других установа како би адекватно одговориле на потребе свих група у ризику, попут Рома и Ромкиња, особа са инвалидитетом, младих и др; укључивање свих друштвених актера на препознавање и превенцију говора мржње у јавном простору. Такође, међу препорукама је и потреба израде стратешких докумената, посебно стратегија превенције и заштите од дискриминације, као кровне за институцију Повереника, стратегије о старењу и развоја социјалне заштите, као и закона о родној равноправности и регистрацији истополних заједница.

Према оцени председника Мухарема Бачевца и чланова Одбора, овај 10-ти редовни извештај поверенице садржи свеобухватан преглед стања и релевантне податке који могу бити од значаја за даље креирање и унапређење јавних политика. Одбор је усвојио закључке којима су готово све препоруке  Повереника узете као релевантне и који су по хитном поступку упућени Народној скупштини, како би посланици у што краћем року усвојили препоруке са мерама за унапређење стања у наведеним областима и упутили Влади Србије.

Print Friendly, PDF & Email
back to top