Проглашени победници Шестог националног такмичења у симулацији суђења

На Шестом националном такмичењу у симулацији суђења из области заштите од дискриминације „ОСУДИ ДИСКРИМИНАЦИЈУ“,  које организује Повереник за заштиту равноправности уз подршку Фондације за отворено друштво, проглашени су победници у 3 категорије –  најбољи тим, најбољи говорник и најбољи поднесак. Победници у све 3 категорије били су чланови тима „Хипатија“ са Правног факултета у Београду, Тијана Мартиновић, Стефан Јовановић и Наталија Ђукић.

Обраћајући се финалистима Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић рекла је да Србија има изузетне младе правнике спремне за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности који верују у људска права слободу и достојанство.

На овогодишњем такмичењу учествовало је  17 тимова са свих акредитованих правних факултета у Републици Србији, из Новог Пазара, Новог Сада, Ваљева, Ниша и Београда.

Иначе,симулaциja суђeњa je хипoтeтичкo рeшaвaњe прaвних случajeвa у кojeм студeнти крoз симулaциjу свих кoрaкa у судскoм прoцeсу стичу прaктичнo знaњe и искуствo и мoгућнoст зa крeaтивaн и изaзoвaн рaд. Такмичари су припремом писаних поднесака и снагом усмене аргументације, успешно излагали и бранили  правне ставове на основу задатог проблема из области заштите од дискриминације,  из перспективе тужиоца  и из перспективе туженог.

Судије на овогодишњем такмичењу били су познати правници и правнице, судије Уставног и Врховног касационог суда, чланови Удружења тужилаца, Државног правобранилаштва и експерти из области лјудских права међу којима Боса Ненадић, Лидија Ђукић, Kатарина Андрић Манојловић, Милан Антонијевић, Братислав Ђокић, Ненад Вујић, Небојша Ђуричић и други.

Print Friendly, PDF & Email
back to top