ПРЕДСТАВЉЕНИ ИЗВЕШТАЈ И ИСТРАЖИВАЊЕ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ У ОБЛАСТИ РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић представила је  Посебан извештај о дискриминацији у области рада и запошљавања и истраживање о дискриминацији на тржишту рада, израђених поводом десетогодишњице рада институције. Она је истакла да се област рада и запошљавања већ десет година налази у врху по броју поднетих притужби, што је био подстицај да се изради свеобухватна анализа како би се утврдили кључни проблеми који доводе до кршења права на  достојанствен рад, зараду и једнак третман у овој области и дефинисале смернице за њихово решавање. Овај извештај је у децембру 2019. године предат Скупштини Републике Србије.

Истраживање „Дискриминација на тржишту рада“, које је спровео Повереник за заштиту равноправности уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, показало је да међу анкетиранима постоји перцепција да је дискриминација веома изражена, како се изјаснило  92% послодаваца, 86% незапослених и 84% запослених. С друге стране, лично искуство дискриминације у њеном правом значењу неравноправног третмана због неког личног својства, искусила је око једна трећина анкетираних. Они као најчешће разлоге за то наводе чланство у политичким организацијама, старосно доба, пол и брачни и породични статус.

Повереница је представила и најважније препоруке проистекле из извештаја и истраживања које имају циљ да што више актера на тржишту рада – послодаваца, синдиката и институција, плански и синхронизовано делује како би се кроз поштовање људских права свих, а нарочито осетљивих друштвених категорија становништва, унапредило стање у области рада и запошљавања, повећао животни стандард и грађана и смањио осећај опште обесправљености. У извештају се такође наводи да је неопходно обезбедити ефикасније механизме контроле поштовања прописа, као и поступање у радним споровима, док у исто време треба промовисати модел одговорног друштвеног пословања, инклузије, равноправности и недискриминације.

Амбасадор Републике Немачке у Србији Томас Шиб рекао је да је дискриминација штетна по земљу, друштво и привредни развој, због чега се против ње мора борити, истакавши при томе улогу институције Повереника за заштиту равноправности.

На скупу су говорили и Петар Антић из ГИЗ-а, социолог Градимир Зајић, директорка Центра за истраживање јавних политика Татјана Јакоби, Марио Рељановић из Института за упоредно право и Татјана Пријић, в.д. помоћнице у Поверенику за заштиту равноправности.

Print Friendly, PDF & Email
back to top