Позив за достављање пријава за стажирање

 

Заједнички Програм стажирања Европског Центра за права Рома, Повереника за заштиту равноправности и VRCD Romaversitas програма

Европски Центар за права Рома (ЕРРЦ) и Повереник за заштиту равноправности позивају Роме и Ромкиње на подношење пријава за стажирање у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности Републике Србије.
Примамо две особе за стажирање у трајању од шест месеци, које ће се обављати у просторијама Повереника за заштиту равноправности у Београду, Београдска бр. 70. За стажисте и стажисткиње обезбеђена је накнада .
Основни циљ Програма стажирања је да обезбеди Ромима и Ромкињама непосредно искуство у раду у независној институцији, специјализованој за превенцију и заштиту од дискриминације и унапређивање равноправности. Поред тога, циљеви програма су и оснаживање припадника и припадница ромске националне мањине кроз упознавање да радом и функционисањем Повереника за заштиту равноправности, стицање практичног искуства и знања кроз свакодневни рад у Поверенику за заштиту равноправности, продубљивање знања о различитим аспектима политика равноправности које су усмерене на инклузију ромске заједнице, подизање свести о неопходности укључивања свих мањинских група у рад органа јавне власти и практична примена знања и вештина стечених током студирања и/или претходног радног искуства.
Задаци и одговорности
Повереник за заштиту равноправност обезбедиће стажистима/кињама професионално менторство и надзор над њиховим радом. Активности и задаци стажиста/киња укључиваће стицање теоријског знања и практичних вештина из делокруга рада Повереника за заштиту равноправности. То, између осталог, подразумева упознавање са радом по притужбама, истраживања у области дискриминације са посебним фокусом на дискриминацију ромске националне мањине, анализу законодавства, учествовање на пројектима Повереника и слично.

Профил стажиста/киња

• Да је припадник/ца ромске националне мањине;
• Држављанство Републике Србије;
• Завршен правни факултет;
• Искуство у области људских и ромских права; пожељно искуство у животу и раду у ромској
заједници;
• Способност рада у мултикултуралној средини;
• Добре организационе и комуникационе способности, посвећеност и ентузијазам;
• Флексибилност и способност за самосталан и тимски рад;
• Познавање Microsoft Office пакета.

Процедура пријављивања
Заинтересовани кандидати и кандидаткиње треба да доставе документа којима доказују испуњеност услова. Потребно је доставити оверену фотокопију дипломе правног факултета и доказ о држављанству Републике Србије. Поред тога, неопходно је доставити:
1. Биографију (CV)
2. Писмо заинтересованости
Само потпуне пријаве биће узете у обзир. Молимо Вас да поднесете сву неопходну документацију заједно. Потпуне пријаве треба послати на: aleksandar.vrcd@gmail.com ili VRCD Romaversitas program, Змај Јовина 14а, 21000 Нови Сад.
Рок за достављање пријаве је 6.мај 2016. године. Пријаве пристигле након истека рока неће бити узете у обзир. Само кандидати/киње изабрани у ужи круг биће обавештени. Уколико Вас не контактирамо у року од пет недеља након истека рока за пријављивање, сматрајте да Ваша пријава није била успешна. Охрабрујемо Вас да се пријавите поново.
Европски Центар за права Рома (ЕРРЦ) и Повереник за заштиту равноправности охрабрују пријаве представника/ца вишеструко маргинализованих група (жене, ЛГБТ, особе са инвалидитетом, итд).

Print Friendly, PDF & Email
back to top