Повереник за заштиту равноправности предао скупштини Србије редовни извештај за 2021. годину

Повереник за заштиту равноправности предао је Народној скупштини Републике Србије дванаести, Редовни годишњи извештај у области заштите равноправности за 2021. годину, у складу са законом. Највећи број притужби грађана односио се на дискриминацију по основу здравственог стања, пола и старосног доба, а када је реч о областима највише притужби поднето је због дискриминације у поступку запошљавања или на послу као и против органа јавне власти.

И 2021. годину обележила је актуелна здравствена криза, a највећа пажња била  je посвећена имунизацији становништва која је била добро организована уз једнаку доступност вакцина свим грађанима. Поверенику су се грађани обраћали како у вези са имунизацијом тако и у вези са КОВИД сертификатима. Повереник је пратио стање у погледу пропорционалности уведених мера заштите уз поступање и одговарање грађанима на постављена питања у појединачним случајевима.

Поверенику се током године обратило 3 200 грађана који су очекивали помоћ и подршку у остваривању различити права и услуга. Поступак је вођен у 1372 предмета. По  донетим препорукама поступљено је у 88% случајева, што показује да се тренд поступања по препорукама, наставља.

У току 2021. године Повереник за заштиту равноправности Народној скупштини представио је и два посебна извештаја, Посебан извештај о дискриминацији старијих и Посебан извештај о дискриминацији деце, који заједно са Посебним извештајем о дискриминацији у области рада и запошљавања из 2019. године, углавном  представљају заокружени преглед стања свих старосних група становништва по различитим основима дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top