Повереница у Чачку о женама на Светски дан социјалне правде

Дискриминација на тржишту рада, и даље је  веома присутна а готово сваке године највећи број притужби грађани и грађанке подносе управо због доживљене дискриминације приликом запошљавања или на раду, рекла  је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  обраћајући се у Чачку на скупу  „Друга шанса за жене које имају 45+ година у Србији“.

У данау када се обележава Светски дан социјалне правде, повереница Јанковић је указала да подаци из бројних извештаја и истраживања указују да су  жене у неповољнијем положају у односу на мушкарце у свим областима друштвеног живота. О томе сведоче и подаци из Посебног извештаја и истраживања о дискриманацији на тражишту рада који је Повереник за заштиту равноправности недавно предао скупштини Србије. Према тим подацима жене се на тржишту рада већ после 45-те године сматрају се старијима и теже се запошљавају, запосленост мушкараца већа је за 13, 6 у односу на жене. Платни јаз креће се од 9 до 16%, а женама су много теже доступна руководећа места.

Говорећи о достизању вишег нивоа социјалне правде, повереница је указала да је то нераскидиво везано за побољшање економског статуса становништва и да је неопходно да наставимо са даљим економским развојем. Према подацима Републичког завода за статистику из 2019. у Србији је  ризику од сиромаштва 24,3% становништва а међу најугроженијима су припадници осетљивих друштвених група. Kључни императив нашег друштва и свих одговорних актера треба да буде да се тај проценат свакодневно смањује каже Јанковић и истиче да је унапређење система образовања, које треба да буде доступно свима, једна од најважнијих ствари у том процесу.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top