Пoвeрeницa сa скупштинским oдбoримa зa кoнтрoлу служби бeзбeднoсти и oдбрaну и унутрaшњe пoслoвe

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић одржала је сет предавања на семинару  посвећеном сарадњи Повереника за заштиту равноправности и Народне скупштине Републике Србије у области борбе против дискриминације, са посебним освртом на делокруг рада Одбора за одбрану и унутрашње послове и Одбора за контролу служби безбедности, у организацији мисије ОЕБС-а у Србији.

Поздрављајући окупљене посланике и посланице, повереница је истакла важност континуиране сарадње институције Повереника са Народном скупштином, имајући у виду кључно место које Повереник за заштиту равноправности као централни независни државни орган за унапређење и контролу примене принципа равноправности у свим друштвеним областима. Говорећи о улози и раду Повереника у спровођењу политика родне равноправности у институцијама сектора безбедности, повереница је представила случајеве из праксе и активности у вези са применом новог Националног акционог плана за примену Резолуције УН 1325 Жене, мир, безбедност 2016-2020.

„Неопходно је наставити интензивније укључивање жена у систем безбедности, од националног до локалног нивоа, али и укључити теме родне равноправности и заштите од дискриминације у схватање концепта безбедности. Родна равноправност је један од најважнијих предуслова за развој друштва у целини, а посебно на нивоу локалних заједница, где жене још увек нису укључене у довољној мери у систем безбедности,“ рекла је повереница Јанковић.

На отварању скупа, поред поверенице, говорили су и председница Одбора за одбрану и унутрашње послове Марија Обрадовић, председник Одбора за контролу служби безбедности Игор Бечић, председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Мехо Омеровић и шеф Одељења за демократизацију Јан Лунеберг. Учесници семинара били су народни посланици и посланице, чланови и чланице више скупштинских одбора, као и представници цивилног сектора.

Print Friendly, PDF & Email
back to top