Повереница о правима старијих на „Данима социјалне заштите“

Однос према старијима и стварање могућности за остваривање свих њихових права у пуном обиму кључни су не само  за  равноправност наших најстаријих суграђана , него и за цело друштво и  будуће генерације, истакла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на трибини посвећеној примени прописа и препорука о спречавању дискриминације и правима старијих особа, одржаној у оквиру манифестације „Дани социјалне заштите“ у Апатину.

Резултати више истраживања о положају старијих, које је претходних година спровео Повереник за заштиту равноправности, као и пракса ове институције, указују да се велики број старијих налази у ризику од искључености и дискриминације, услед различитих социо-економских баријера, ограничене доступности јавних површина и услуга у заједници али и уврежених предрасуда и стереотипа, истакла је Јанковић. У  том смислу је Повереник упутио препоруку мера Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и Министарству здравља, ради унапређења социјално-здравствених услуга, које су нарочито важне за старије особе и квалитет њиховог живота.

Поред поверенице Јанковић, на трибини су говорили и Надежда Сатарић из Удружења „Снага пријатељства – Амити“, као и представници Новог синдиката запослених у социјалној заштити Србије и Коморе социјалне заштите. Циљ скупа „Дани социјалне заштите“ је упознавање стручне јавности и запослених у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите са применом међународних и националних прописа из области остваривања права старијих, спречавања њихове злоупотребе, занемаривања и дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top