ПОВЕРЕНИЦА НА СЕДНИЦИ САВЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА ПРЕДСТАВИЛА ПОСЕБАН ИЗВЕШТАЈ О ДИСКРИМИНАЦИJИ ДЕЦЕ

Дискриминација у детињству оставља трајне последице на дете, било да се ради о неједнаком приступу образовању, услугама попут личних пратилаца и персоналних асистената, или се ради о неадекватном превозу до школа у руралним подручјима, злостављању у установама, стигматизацији или маргинализацији  деце, изјавила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на седници Савета за права детета. Она је представљајући Посебан извештај о дискриминацији деце такође указала на још неке проблеме као што је непостојање адекватних уџбеника за децу са инвалидитетом, али и недовољна укљученост деце која живе у ромском насељима у систем образовања.

У циљу решавања проблема, институција Повереника  у Посебном извештају упутила је низ препорука, а једна која је упућена управо данас локалним самоуправама односи се на успостављање и пружање услуге личног пратиоца у пуном обиму и континуитету, рекла је Јанковић. Она је навела да се међу препорукама поред осталог, наводи неопходност континуираног обезбеђивања услова на локалу за повећање уписа деце у школе, посебно из друштвених група које су изложене повећаном ризику од дискриминације, унапређење доступности образовног система, посебно за децу са инвалидитетом и на смештају у установама, као и успостављање континуиране сарадње са системима здравствене и социјалне заштите.

На седници Савета, представљена је анализа УНИЦЕФа о спречавању и заштити деце од насиља, сексуалне експлоатације и злостављања, као и пројекaт „Подстицајно родитељство“.

Print Friendly, PDF & Email
back to top