Повереница на саветовању о судској пракси у области антидискриминационог законодавства

 

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учетвовала је на саветовању “Судска пракса у области антидискриминационог законодавства”, које организује Правосудна академија уз подршку ОЕБС-а.

Поверница Јанковић говорила је о досадашњим активностима на уједаначавању судске праксе у области недискриминације као и искуствима праксе Повереника у стратешким парницама са аспекта странке. Она је нагласила да је циљ Повереника да својом процесном активночћу издејствује доношење повољних сусдских пресуда, којима се поред пружања правне заштите дискриминисаним лицима, упућује и јасна порука јавности да је дискриминација забрањена и да се делотворно санкционише. Она је нагласила да је, сврха стратешких парница обезбеђивање правилног тумачења или правилне примене антидискриминационих пропис, па самим тим да се путем судске праксе појасни смисао одређеног прописа, или да се путем ове праксе укаже на то да је одређени пропис потребно изменити, допунити, односно унапредити.

На овом скупу учествовале су судије из сва четири апелациона суда – из Београда, Новог Сада, Kрагујевца и Ниша као и судија Врховног касационог суда Лидија Ђукић. Они су говорили о досадашњој судској пракси у области недискриминације са предлозима о активностима које треба  преузети на уједаначавању судске праксе.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top