Повереница на отварању центра за палијативно збрињавање

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић присуствовала је свечаном отварању првог Дневног центра Хосписа у Београду који је и први центар такве врсте у Србији.

Повереница Јанковић је указала на важност и значај збрињавања и пружања прве помоћи људима који су у терминалној фази болести, као и њиховим породицама и нагласила да је Повереник упутио препоруку мера надлежним министарствима да предузму све активности на унапређењу система палијативног збрињавања у Републици Србији.

О важности развијања социјално-здравствених услуга и установа посебно је указано и у мишљењу на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о  социјалној заштити који није адекватно уредио ову важну област. Палијативно збрињавање треба омогућити свима којима је неопходно, без обзира на старосно доба, нагласила је повереница Јанковић.

Подсећајући да се данас обележава и Међународни дан борбе против сиромаштва, повереница је указала да су сиромашни грађани и грађанке према свим истраживањима перципирани као једна од најдискриминисанијих и најугроженијих група. Велики је утицај сиромаштва на друштвену искљученост, што указује на неопходност пружања сваке врсте помоћи и подршке грађанима и грађанкама који су сиромашни или се налазе у ризику од сиромаштва.

Због тога сви надлежни треба да искажу посебну посвећеност, одговорност и обавезу у сузбијању сиромаштва и социјалне искључености у Србији уз креирање и будућу доследну примену новог стратешког документа, истакла је повереница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top