ПОВЕРЕНИЦА НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ „ СОЛИДАРНОСТ СА СТАРИМА“

Имајући у виду тренутну демографску слику да је сваки пети становник Србије старији од 60 година и очекиване тенденције у погледу природног прираштаја и старења становништва уопште, друштвена инклузија старијих  би требало да буде на самом врху приоритета приликом формирања јавних политика, нагласила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на округлом столу „Солидарност са старима“.

Брига државе и друштва о старима сложеније је питање од одрживости пензијског система, поручила је Јанковић и додала да питање односа према старијима, захтева системски приступ и решења. Она је, такође нагласила, да је неопходна свеобухватна анализа и реформа постојећег система пензијско инвалидског  осигурања и здравствено социјалне заштите, како би се систем унапредио и створио праведније услове за све грађане.

Јанковић је нагласила да су старији  на селу посебно угрожени, због чега је Министарству за рад,борачка и социјална питања упутила Иницијативу за измену Закона о социјалној заштити у делу који се односи на прописану површину земљишта као општи услов за остваривање права на новчану социјалну помоћ појединцима, односно породицама. Разлог за покретање те иницијативе, је по речима поверенице, чињеница да су старачка породична домаћинства која располажу површином земљишта већом од прописане, често на ивици сиромаштва и да им је непходна помоћ.

На округлом столу „Солидарност са старима“ у организацији недељника „Време“ у оквиру европског пројекта „Дражава и солидарност“ говорили су и Надежда Сатарић из невладине организације „Амити“, Милош Грабунџија из Синдиката пензионера Србије и Михајло Радовић из Удружења синдиката пензионера.

Print Friendly, PDF & Email
back to top