Повереница на конференцији о родној неједнакости на тржишту рада у Србији

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је у округлом столу под називом „Родна неједнакост на тржишту рада у Србији“  где је у уводном излагању истакла да је истинска једнакост жена и мушкараца предуслов за напредак сваког друштва, због чега је најважније обезбедити равноправност у оним областима које су од животног значаја. Она је навела да су, према подацима институције, грађани и грађанке најспремнији да пријаве дискриминацију у области рада и запошљавања, што потврђује и број притужби које се сваке године подносе Поверенику по овом основу.

У пракси најчешће имамо ситуације где су жене дискриминисане по повратку са породиљског одсуства или одсуства ради неге детета тако што су премештене на нижа радна места која су самим тим и мање плаћена, или се стављају у лошији положај током оцењивања радног учинка, навела је повереница и нагласила да највеће потешкоће у процесу запошљавања имају младе жене али и оне старије од 45 година. Када томе додамо и очекивану традиционалну улогу жене да брине о деци, болесним и старијим члановима породице, домаћинству и кућним пословима, видимо да је женама која желе да буду успешне у својим професијама много теже, јер морају не само да буду једнаке већ и много боље од мушкарца да би доспеле на руководеће позиције и оствариле једнаку зараду, истакла је повереница.

У последње време све је већи број компанија спремних да у свом пословању примењују Кодекс равноправности, прихватајући поштовање начела равноправности, не само као своју законску обавезу, већ као принцип који доприности бољем пословању и заправо чини саставни део успешне компаније, закључила је повереница.

На конференцији су још говорили и државна секретарка за родну равноправност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Стана Божовић, шефица агенције UN WOMAN у Србији Милена Рикановић, директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, директор Инспектората за рад Стеван Ђуровић, генерална секретарка Фондације Центар за демократију Наташа Вучковић, чланица управног одбора Београдског центра за људска права Весна Петровић, као и представнице и представници Привредне коморе Србије, Удружења пословних жена, компанија ИКЕА, Кока Кола Хеленик и Телеком.

Print Friendly, PDF & Email
back to top