ПОВЕРЕНИЦА НА „АКАДЕМИЈИ ДЕМОКРАТИЈЕ“

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  поздравила је иницијативу Центра за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА) који уз подршку Мисије ОЕБС у Србији организује  програме намењене младим студентима, новинарима, омладини политичких партија и активистима цивилног друштва, који кроз панел дискусије пружају могућност упознавања начина на који функционишу независне институције у Србији и њиховог значаја у креирању толерантног и равноправног друштва.

Полазницима „Академије демократије“, повереница је изложила на које све начине Повереник као независна централна државна институција  штити равноправност физичких и правних лица у свим сферама друштвених односа, када упозорава јавност на најчешће типичне и тешке случајеве дискриминације, али и нагласила да та институција прати спровођење закона и других прописа  и иницира доношење  измена  ради остваривања већег степена равноправности.

Да заштита равноправности задире у све сфере друштва и живота, полазници су се уверили и кроз неколико примера из праксе Повереника везано за неке случајеве на којима је та институција радила и деловала.

Print Friendly, PDF & Email
back to top