Посета албанске поверенице за заштиту од дискриминације

Повереница за заштиту од дискриминације Републике Албаније Ирма Бараку и помоћница поверенице Ардиана Хала посетиле су институцију Повереника за заштиту равноправности Републике Србије. Током дводневне посете, имале су прилику да се упазнају са радом Повереника и у директном разговору са повереницом Невеном Петрушић сазнају више о корацима и мерама који су до сада начињени у Србији у борби против дискриминације и заштити равноправности.

Албанска повереница посебно се занимала за положај и надлежности поверенице за заштиту равноправности, антидискриминациона законска решења која је Србија усвојила и примену тих закона у пракси. Такође се детаљније упознала са нашим радом у Сектору за заштиту равноправности и Сектору за унапређење равноправности.

Запослени у Стручној служби Повереника представили су наша искуства у вези са поступањима по притужбама, а представнице албанског повереника за заштиту од дискриминације посебно су се интересовале за стратешке парнице и тестирања дискриминације. Такође је било речи о процедури израде и подношења редовних и посебних извештаја Скупштини Србије, различитим пројектним активностима и сарадњи коју Повереник остварује са другим независним телима, државним органима, невладиним организацијама, медијима и међународним партнерима. Представнице албанске делегације показале су нарочито интересовање за пројекат „Не цени књигу по корицама – Жива библиотека“ и исказале спремност да се ова јединствена методологија за сузбијање негативних стреотипа и предрасуда примењује и у њиховој земљи.

Print Friendly, PDF & Email
back to top